Nuzi

Full text search

Nuzi, Nuzu: Kerkuktól DNy felé 13 km-re, Yorghan Tepe mellett 1925–31: feltárt város, ahol mintegy 5000 agyagtábla került felszínre. Ezek kisebb része az akkád korszakból, zömük azonban abból az időből származik, amikor ~t a ® hurriták lakták. Közelebbről abban az időben keletkezhettek, amely ® Mitanni egyik királya, Parattarna kora (kb. Kr. e. 1480) és ~ pusztulása (Kr. e. 1355) közé esett. A táblák egy része a palota levéltárából, más részük magánlevéltárakból való. Egy-két kivétellel közigazgatási és jogi jellegű szövegeket tartalmaznak. Babilóniai nyelvük erős hurrita hatást mutat. – Az eddig közreadott szövegeket az ÓSz magyarázói többször felhasználták különféle bibliai szokások megvilágítására (a pátriárkák kora, Ábrahám feleségének Ábrahám húgaként való szerepeltetése, a terafim stb.), de valójában csak akkor lehet majd az exegézis szempontjából e szövegek értékét pontosan megállapítani, ha mind megjelennek, ill. nyelvi, jogi és művelődéstört.-i vizsgálatukkal elkészülnek a szakemberek. Ekkor arra is fény fog derülni, vajon az ÓSz és a ~ban talált szövegek közt feltételezett párhuzamok valóban helytállók-e és milyen mértékben.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit