Tóra

Full text search

Tóra H. tóráh. Speciális értelemben Mózes öt könyvének a neve, de jelentheti az egész ÓSZ-i B-t és a tradicionális zsidó törvény összességét. A kifejezés eredetileg egy adott élethelyzetre szabott papi tanács, eligazítás, útmutatás. Ilyen esetekben általában szingulárisban áll a kifejezés. A plurális formák az útmutatások konkrétságára és variálhatóságára utalnak (pl. 2Móz 16,28; 18,16.20). Aktuális útmutatásokat adhatott a próféta (Ézs 1,10; 5,24; Jer 6,19; Mik 4,2), a pap (5Móz 17,9.11; Jer 2,8; Ez 7,26; Hós 4,6), vagy akár a bíra is (5Móz 17,9.11k). Néha a bölcsesség tanítóitól származó emberi tanítást is tóráhnak nevezi az ÓSZ (Péld 13,14; 28,4.7.9).
A tóráh-adás a papi tisztség egyik lényeges funkciója (vö. 5Móz 33,10; Mal 2,6-9). A 2Krón 15,3 szerint a tanítást végző pap hiánya Isten és a tóra hiányával azonos. A tóráht szóban mondták (Hag 2,11kk; Mal 2,6k). A Zof 3,4; Ez 22;26; 44,23; Hag 2,11kk; 3Móz 11,46k; 12,7k szerint a pap felvilágosítja a laikust a szent és a profán, a tiszta és tisztátalan közötti különbségről. Példaként az Ez 22,26 a szombat megtartását nevezi meg. De ugyanúgy útmutatást kellett adnia a páskával (2Móz 12,49), az áldozatokkal (3Móz 6,2.7.18; 7,1.11.37; 4Móz 15,16), a poklossággal (3Móz 13,59; 14,2.32.54.57), a különböző folyásokkal (3Móz 15,32), vagy a názírokkal kapcsolatosan (4Móz 6,13.21).
A tóráh papi monopóliuma és a meghamisítása ellen emelt szót Hóseás és Ézsaiás próféta, hangsúlyozva az Úr tóráhját (Ézs 1,10; 5,24; 8,16; 30,9; Hós 4,6; 8,1.12; vö. még Jer 6,19; 8,8). Jeremiás próféta az ÚJ SZÖVETSÉG megkötésekor úgy látja, hogy Isten a maga tóráhját helyezi az ember belsejébe (Jer 31,33). Ézs 2,3 és Mik 4,2 szerint pedig a Sionról jön a tóráh. Az Úr tóráhja kifejezés megjelenik az ún. tóráh-zsoltárokban is (Zsolt 1; 19; 119). Ezekben a zsoltárokban a tóráh Isten életet adó akaratmegnyilvánulása, amelyben az ember örömét leli.
Az írott tóráh különösen a deuteronomista történeti műben játszik fontos szerepet: Mózes tóráhja a mérce Izráel királyai (1Kir 2,3; 2Kir 10,31; 14,6; 21,8; 23,24k) és a nép magatartásának megítélésekor (Józs 8,31; 22,5; 23,6; 2Kir 17,13.34.37). Mózes tóráhját Jósiás király idejében találják meg újra (2Kir 22,8.11. (Ld. még TÖRVÉNY; PAP; PAPOK ÉS LÉVITÁK)
VG

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit