Agamemnón

Full text search

Agamemnón – mükénéi király, Atreusz és Aeropé fia, Menelaosz bátyja. Gyermekkorában fivérével együtt Tündareosz spártai királyhoz menekült, mert unokafivérük, Aigiszthosz bosszúból megölte apjukat, hogy az ő apja, Thüesztész vehesse át az uralmat. Felnőve ~ hazatért, megölte a bitorlót, de apja gyilkosának megkegyelmezett. Feleségül vette Tündareosz és Léda lányát, Klütaimnésztrát, erőszakkal elragadva őt első férjétől. Négy gyermekük született: Oresztész, Khrüszothemisz, Élektra3 és Iphigeneia. Mikor sógornője, Helené elrablása miatt kitört a trójai háború, ~t az egyesült akháj hadak fővezérévé választották. Auliszból a hajóhad nem tudott kiindulni; Kalkhasz jós szerint Artemisz haragját kellett a vezérnek egy korábbi vétkéért kiengesztelnie lánya feláldozásával, hogy kedvező szelet kapjanak. ~ hazug szín alatt Auliszba hívatta Iphigeneiát, s feláldozta. A tízéves háború utolsó esztendejében összetűzött bajnoktársával, Akhilleusszal; ezzel majdnem kockára tette az akhájok győzelmét. Trója feldúlása után rabnőként vitte magával a jóstehetségű királylányt, Kasszandrát, s két gyermeket is nemzett vele. Hazatértekor felesége és Aigiszthosz, aki távollétében az asszony szeretője lett, orvul meggyilkolta. – ~ ellentmondásos alak, gyűlölni és szánni való, de legfőképp a végzet bábja: az utolsó előtti szem az iszonyú gyilkosságok, bosszúk és ellenbosszúk véres láncolatában, amely Tantalosz1tól Élektráig húzódik. ~ alakját a legplasztikusabban Homérosz Iliásza rajzolja ki: e mű központi témája a sérelem, amely részéről éri Akhilleuszt, Akhilleusz sértett haragja, majd visszatérése a harcba. ~ itt dölyfös, erőszakos, kicsinyes, a harcban azonban hősiesen helytáll. Aiszkhülosz Oreszteia c. drámai trilógiájának első része az Agamemnón, ennek hőse visszautasítja asszonyának mesterkélten túlzó magasztalását, így öntudatlanul, de méltósággal lép közeledő halála elé. Euripidész Iphigeneia Auliszban c. tragédiájában ~ ugyan a táborba csalja lányát oly ürüggyel, hogy Akhilleuszhoz akarja nőül adni, de maga is visszaretten a feláldozásától; még Menelaoszt is meggyőzi, hogy nem követelhet tőle ilyen áldozatot, ám végül mégis lánya haláláról dönt, mert fél, hogy a harcra felkészült sereg mindnyájukat megöli, ha nem teszi lehetővé az indulást. Később Seneca, Hans Sachs, Alfieri és Hauptmann írtak tragédiát ~ haláláról. Életsorsának modern kori, áttételes örököse Ezra Mannon O'Neill Amerikai Elektra c. tragédiájában. – Mikor Schliemann az 1870-es években feltárta Mükéné romjait, egy arany halotti álarcon ~ vonásait vélte felfedezni. A máig is ~ -maszk néven ismert pazar leletről a későbbi kutatás kimutatta, hogy a trójai háború feltehető idejénél jó fél évezreddel korábbról való. Az ókori képzőművészet aránylag mostohán bánt ~ alakjával, egy etruszk szarkofágot leszámítva, amely megölését ábrázolja oldaldomborművén, csak vázaképeken találkozunk vele; az újkorban még Guérin és Ingres festményein. – A zene világában Gluck Iphigenia Aulisban c. operája említhető, amelynek ~ a címszereplővel azonos fontosságú figurája. VII B3

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit