Arész

Full text search

Arész – görög hadisten, Zeusz és Héra fia. Az ádáz hadakozásnak, a dühödt öldöklésnek volt istene; ebben különbözött Athénétől, aki a bölcsen vezetett, győztes és honvédő háborút pártfogolta. ~ rendszerint két fiával, Phobosszal és Deimosszal ('gyűlölet' és 'félelem') vonult csatába. A trójai háborúban a védősereg pártján állt, de még egy halandó, Diomedész2 is megfutamította dárdájával; igaz, hogy azt Athéné irányította. Alulmaradt ~ Héraklésszel szemben is (lásd Küknosz2), egy ízben pedig két gigász, Ótosz és Ephialtész verte láncra, majd egy hordóba zárták, ahonnan csak Hermész segítségével szabadult. ~ nem házasodott meg, de elszerette fivérének, a sánta Héphaisztosznak gyönyörű feleségét, Aphroditét; vele nemzette fent említett két fiát, továbbá Erószt, Anterószt és Harmoniát. A féltékeny férj elmés csapdát szerkesztett, és tetten érte a szeretőket, de feleségét így sem tudta visszaszerezni, az istenek a kárvallottat éppúgy kinevették, mint a rajtakapottakat. ~ földi nőktől született fiai közül Téreusz, Diomédész1, Halirrhothiosz, Küknosz2, Oiagrosz, Phlegüasz és Oinomaosz a nevezetesebbek; tőle származtatták magukat az amazónok királynői (lásd Hippolüté, Pentheszileia) is. A rómaiak ~ utóbb Mars istenükkel azonosították, aki eredetileg sokkal tekintélyesebb és jelentősebb égilakó volt. ~ egyéb tetteire és kapcsolataira nézve lásd még Adónisz, Kadmosz, Menoikeusz2, Phrixosz, Sziszüphosz. – Homérosz hódoló himnuszt írt ~hez (legalábbis neki tulajdonítják, eposzaiban viszont épp ő adja elő mindazokat a történeteket, amelyek az istent éppen nem magasztos alakjában mutatják). – ~ szép ókori szobrai a Borghese-~ és a Ludovisi-~, a legjobb újkoriak Thorvaldsentől és Canovától valók. A festményeken (Botticelli, Rembrandt, Rubens, Veronese) szeretőjének, Aphroditének (Venus) társaságában ábrázolják, míg Tintoretto és Boucher képein a férj kapja rajta az enyelgő szeretőket. II B3, III B3, IV A1, IV A2, IV D2, VI C2, VI B1, X A3, XV B2

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit