Winchester

Full text search

Winchester [vincseszter] – Henry Beaufort, ~ püspöke, (?–1447), szerepel a VI. Henrik című krónikás színmű I. és II. részében. Lancaster1 szeretője, Catherine Swynford szülte, akit az apa utóbb feleségül vett, s tőle való fiait törvényesítette. A becsvágyó főpap szerette volna kiterjeszteni befolyását a kiskorú Henrikre, ezért halálosan gyűlölte féltestvérének fiát, Gloster2t, aki mint lordprotektor a valódi hatalmat birtokolta, ráadásul intézkedéseivel megnyirbálta az egyház hatalmát és fékezte anyagi ambícióit. A közpénzekből juttatott megvesztegetéssel ~ bíborosi kalapot szerzett a pápától, majd tevékeny részt vett a cselszövényben, amely megbuktatta ellenfelét (®Eleanor); a tisztétől megfosztott protektor halálát ő is szorgalmazta. Hirtelen támadt betegség végzett vele; halálos ágyán a király előtt bevallotta és bánta vétkeit. – A darabban ~ a kisszerűbb főúri gazemberek egyike. A hivatásához méltatlan főpap ellenszenves vonásainak kiemelésére a szerzőt alighanem korának az a protestáns felfogása is motiválta, amely sommásan elítélte a Rómához szító középkori katolikus klérust és az egyház igényét a világi ügyekbe való beleszólásra. A valós történelmi adatok jóval kedvezőbb fénybe állítják ~ alakját; Glosterral való viszálya tény, de nem valószínü, hogy ennek halálában tevékeny része lett volna. [C2]

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit