Lovász családhoz

Full text search

melyről a 180. lapon van emlités, kell adnunk még, hogy e család Borsod megyében Mártonyi helységben törzsökös, minthogy azon Lovász István, Mihály és Balás fivérek, kik III. Ferdinand királytól 1649-ben czímeres nemes levelet nyertek, a nevezett helység lakosai valának, és ugyan ott egyszersmind azon házhelyet a melyen laktanak, minden tartozékaival Mladosovich Horváth István és neje Semsey Borbálától szabadkézre eresztetvén, örök birtokúl kapták, és jóllehet idő jártával e birtok idegben kezekre kerűlt, az újabb időben a férfi ág abba ismét vissza jutott, és máig mint családi ereklyének birtokában van.
E család egyik ága Arad megyében az ötvenesi pusztát szerezvén adományban, ott szerepelt és kihalt, mint már följebb említetett.
Egy másik ág Torna megyébe telepedvén, ott több tagja megyei hívatalt viseltek: mint Sámuel esküdti lajstromozói és jegyzői hívatalt, úgy a most élő Miklós a forradalom előtt 20 évig majd minden megyei, kivált főbb hívatalt át szolgálván, akkor másod alispánságon szünt meg, a forradalomban mint nemzetőri százados egy század önkénytessel fél évig több ütközetben vett részt, 1860-ban pedig a visszaállított alkotmányosság folytán Abauj megye első alispánjává választatott, és az egyházi téren is mint a tornai egyház megye segéd-gondnoka több év óta hívataloskodott.*
Beküldés után.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit