Suffolk

Full text search

Suffolk1 [szafolk] – William de la Pole, ~ grófja, majd hercege, angol államférfi (1396–1450), szerepel a VI. Henrik című krónikás színmű I. és II. részében. A Lancaster- és York-ház között kitört viszályban („vörös és fehér rózsa”) tüntetően az előbbit képviselő Somerset1 pártjára állt. A francia hadszíntéren foglyul ejtette Reignier anjou-i herceg lányát, Margitot, és mert házas lévén maga nem vehette el, a szép nőnek felajánlotta, hogy nyélbe üti házasságát urával, VI. Henrikkel. Bár a házasság feltételei jóval kedvezőtlenebbek voltak, mint egy eltervelt s már tárgyalás alatt álló másik frigyé VII. Károly rokonával, Armagnac gróf lányával, a ravasz ~ megnyerte tervének a naiv királyt. Nagyralátó számítása bevált, az elbűvölt király herceggé tette, a becsvágyó Margit pedig a pipogya király helyett hamarosan őt fogadta kegyeibe. Királyné és kegyence felismerték, hogy hatalmi ambícióiknak elsőként a derék Gloster2, a király gyámja áll az útjában, ezért ~ átmenetileg legfőbb ellenfelével, York3kal is összefogott, hogy árulás hazug vádjával elmozdítsák őt tisztségéből. ~ azonban tovább ment, maga fogadott bérgyilkosokat, hogy a börtönbe vetett lordprotektort megöljék; ezzel viszont alkalmat adott politikai ellenfeleinek, hogy bevádolják Henriknél, s a felháborodott király száműzte őt. ~ könnyes búcsút vett a szerelmes Margittól, és francia földre indult, de az átkeléskor felismerte egy York-párti hajóskapitány, és megölette őt (®Whitmore). – ~ leleményes cselszövő, szerelmes vágyai mellett hatalmi ambícióit is kielégítheti, ám nem ismer se mértéket, sem erkölcsi gátlást, ráadásul ellenfelei erejét is alábecsüli, ezért bukása törvényszerű. ~ és a királynő szerelmi viszonyának mozzanata egyébként történelmileg nem igazolható (a negyvenéves korkülönbség sem valószínűsíti), kortársi pletykákon és a krónikaírók igyekezetén alapul, mindenesetre Shakespeare drámailag jól aknázta ki.

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir