Winchester

Full text search

Winchester [vincseszter] – Henry Beaufort, ~ püspöke, (?–1447), szerepel a VI. Henrik című krónikás színmű I. és II. részében. Lancaster1 szeretője, Catherine Swynford szülte, akit az apa utóbb feleségül vett, s tőle való fiait törvényesítette. A becsvágyó főpap szerette volna kiterjeszteni befolyását a kiskorú Henrikre, ezért halálosan gyűlölte féltestvérének fiát, Gloster2t, aki mint lordprotektor a valódi hatalmat birtokolta, ráadásul intézkedéseivel megnyirbálta az egyház hatalmát és fékezte anyagi ambícióit. A közpénzekből juttatott megvesztegetéssel ~ bíborosi kalapot szerzett a pápától, majd tevékeny részt vett a cselszövényben, amely megbuktatta ellenfelét (®Eleanor); a tisztétől megfosztott protektor halálát ő is szorgalmazta. Hirtelen támadt betegség végzett vele; halálos ágyán a király előtt bevallotta és bánta vétkeit. – A darabban ~ a kisszerűbb főúri gazemberek egyike. A hivatásához méltatlan főpap ellenszenves vonásainak kiemelésére a szerzőt alighanem korának az a protestáns felfogása is motiválta, amely sommásan elítélte a Rómához szító középkori katolikus klérust és az egyház igényét a világi ügyekbe való beleszólásra. A valós történelmi adatok jóval kedvezőbb fénybe állítják ~ alakját; Glosterral való viszálya tény, de nem valószínü, hogy ennek halálában tevékeny része lett volna. [C2]

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir