fejen való teherhordás

Full text search

fejen való teherhordás: napjainkig ismeretes a Dunántúl egész területlen a Pilis és a Gerecse kivételével. A másik összefüggő terület az Erdélyi-medence (Mezőség, Kalotaszeg, Aranyosszék, Szilágyság), ahol a fejen való teherhordás megtalálható. Szórványosan az Alföldön és a D-erdélyi magyar falvakban is felbukkan. A fejen való teherhordás egyetlen segédeszköze egy rongyból, kendőből készített, korong vagy gyűrű alakú alátét, amelyet a fejre helyeznek, hogy a teher ne törje a fejbőrt. A Bakonyban disznószőrrel tömik ki a gyűrű alakú fejpárnát. Ezeknek a fejpárnáknak a magyar megnevezései utalnak a tárgy formájára (tekercs, perec, koszorú, tukarcs), ill. rendeltetésére (févó). Napjainkban a tekercs szó a legelterjedtebb közülük, ez található a dunántúli és az erdélyi magyarság többségénél. A févó (pévó, féval, pévalykó) Baranyában, Tolnában ismeretes, eredeti formája: fejóvó févó. – A fejen való teherhordást csak a nők végzik, a férfiak más módon cipekednek. A teherhordásnak ez a módja egyenes, sudár tartást, szép járást kölcsönöz a nőknek. Befolyással van a haj- és fejviseletre is. Alakítólag hatott a fejen vitt vizesedények, kosarak, vékák formájára is; kedvezett a könnyebben egyensúlyozható kerek formák terjedésének, fennmaradásának. – A fejen való teherhordás igen régi szállítási módja az emberiségnek. Óegyiptomi szobrok, görög és római leletek tanúsítják, hogy a Földközi-tenger térségében már az ókori civilizációk idején mindennapos szállítási gyakorlat volt. A mai Dunántúlon is a kelta-római időkig vezethető vissza. A fejen való teherhordásról szó esik a Margit-legendában. Margit fejen vitt tekenőben szállított élelmet a betegeknek. M. S. mester 1506-ban festett Vizitációján is szerepel fejen terhet vivő asszony. A török hódoltság idején a piacra „fejtetőn” vitt tejtermékek és gyümölcs után nem kellett adót fizetni (1570). 16–17. sz.-i levéltári feljegyzések tanúsítják a fejen való teherhordás elterjedtségét Kolozsváron és Désen. Némely csoportok, amelyek fejen való teherhordást gyakorolnak, mint az orosházi magyarok és a tokaj-hegyaljai németek a 19–20. sz. fordulójáig megőrizték a fejen való teherhordást. Viszont pl. a bakonyi szlovák szórványlakosság nem vette át környezetétől a szállításnak ezt a módját. – A fejen való teherhordás a szomszédos Ny-i és K-i szláv népeknél nem ismeretes, a románságnál és a balkáni szláv népeknél mindenütt elterjedt. Megtalálható egész D-Európában és Fekete-Afrikában. Alpesi és szórványos É-i német elterjedtsége mellett kell említeni skandináviai előfordulását, ami látszólag ellentmond annak, hogy a fejen való teherhordás az ókori civilizációk kulturális öröksége az európai földrészen. – Irod. Bödei János: Adatok a fejen való teherhordáshoz (Dunántúli Szle, 1940); Sándor Gábor: A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei (Kolozsvár, 1942); Gunda Béla: Unkarilaisten talonpoikien kantovälineet (Kotiseutu, 1965); Szabó T. Attila: A kolozsvári fejenhordás történetéhez (Ethn., 1961); Paládi-Kovács Attila: Einige Bemerkungen über die Traggeräte der ungarischen Bauernschaft (Műveltség és Hagyomány, 1971); Berg, G.: Kopftragen in Schweden (Műveltség és Hagyomány, 1971).

Csöves kukorica zsákos fejenhordása (Dunaszekcső, Baranya m.)

Asszony fején zsomborral (Tekenye, Zala m.)
Paládi-Kovács Attila

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir