mondóka

Full text search

mondóka: a gyermekek körében használatos, erősen ritmikus, dallamos hanglejtésű vagy sokszor énekelt versike. Témakörük kiterjed a gyermekélet minden mozzanatára; szerepük a gyermekek társas érintkezésében igen nagy. Két fő csoportjuk különböztethető meg: 1. A természeti környezettel összefüggő mondóka: nap–hold–eső-, hóhívogatók, gyűjtögető játékokhoz fűződő rigmusok, virágébresztők, állathivogatók, rovar leültetők, rovar röptetők, állatriasztgatók, állatcsúfolók. Legtöbbször dallamosak. – 2. A társas érintkezés mondókáinak kisebb része a naptári ünnepekhez ( karácsony, újév, farsang, húsvét stb.) fűződő, kéregető, köszöntő vers, ezek többnyire dallamosak. – Nagyobb részük a köznapi élethez fűződik. Ez utóbbiak lehetnek önállóak és lehetnek játékszeres vagy társas játékokhoz kapcsolódóak. Önálló mondóka: szövetkező–barátkozó versikék (csere-bere...), segítők („gólya viszi a fiát...”), kéregetők („koldulj, koldulj, kis kaskám...”), veszekedők („veszett bárány, veszett kos...”, „örök harag...”), verekedők („ember kell ide szálas”), verekedőket szétválasztók („erre kakas, erre tyúk...”), dacolók („majd ha fagy...”). Nagy csoportjuk van a beugratóknak: a másikat becsapni akaró kérdést ad fel társának („leszel-e...”, „láttál-e”, „kell-e” stb.; néha még a szorzótáblából is kérdez) – vagy ártatlan hangzású szöveg elmondására kéri fel, s ha az beugrik, már hangzik is a rárímelő szöveg legtöbbször trágár szavakkal. A beugratókkal rokon a sétáláskor mondott csúfolódó rigmus: összebeszélve, karban csúfolják ki azt, aki középen, legelöl vagy legutolsónak megy. Feltűnően nagy csoport a csúfolóké. A mondókához soroljuk még a visszavágókat (a megtámadott gyermek durva szövegű verssel felel), a kárörvendőket („úgy kellett, úgy kellett” kezdetűek) és az irigykedőket, amelyek a nyerő játékokon szoktak elhangzani („Első nyerés kutya vesztés.”). Az iskolai élethez fűződő versikék közül sok vált hagyományossá. A játékszerekhez és társasjátékokhoz fűződő mondókák nagyobb része dallamos. Ezek közül legszebbek a dalos hintáztatók. A hangadó játékszerek (síp, kürt, nádihegedű, durrogó), sőt a dobó, forgató, guruló játékszerek készítéséhez is fűznek mondókát. A szervezett társasjátékok majdnem mindegyikéhez tartoznak mondókák: pl. kiolvasók, fogózás közben mondott mondóka; tilalomrigmusok, eltérítő versikék („káposzta laza, gyerünk haza”, „Szervusztok gyerekek, káposzta fejetek” stb.). – Iskolai élettel kapcsolatosak a tanversikék, nevelők „aranyábécéi”. Ezekben a gyermek szerepe többnyire passzív; ritkán hagyományozzák tovább őket. A mondókák hosszú idők óta általánosan elterjedtek; eredetük a felnőttvilág ősi korszakaira mutat. A gyermekkel játszó felnőttek mondókái pl. a dajkarímek. – Irod. Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (Bp., 1891); Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok (Bp., 1953, UMNGy, VII.).
Lajos Árpád

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir