valláscsúfoló

Full text search

valláscsúfoló: a csúfolók egyik csoportja, amelyben a más hiten levők vallásának gyakorlását, szokásait, tételeit figurázza ki a közösség, gúnyos, kíméletlen, sokszor bántó éllel, bár mindig a humorra törekedve. Általában a kisebbségben levő felekezettel ironizálnak. A mesterségcsúfolóhoz, nemzetiségcsúfolóhoz hasonlóan megjelenhet rövid, anekdotikus szerkezetű prózában, dalban; szólásként, találós kérdésként vagy jelzőként. Tartalmában e csoporthoz kapcsolódnak a kántor-, papcsúfolók, amelyben a hivatásukkal összeegyeztethetetlen viselkedésű egyházi személyeket gúnyolják ki. Irodalomban és népköltészetben, versben és prózában egyaránt gyakori téma (ld. Janus Pannonius: Pál pápáról, 1465; Apáti Ferenc Cantilenája, 1520). Ismert papcsúfolók pl.: „Járjad pap uram a táncot | majd egy falka ludat adok...”, „A szajányi hírös barát | Nem tudja az úrangyalát...” Előadási alkalmai a vidám, társas összejövetelek. Ismert és elterjedt az egész magyar nyelvterületen. – Irod. A magyarság néprajza (III., Bp., 1941–43); Katona Imre–Ortutay Gyula: Magyar népdalok (I–III., Bp. 1970).
Küllős ImolaSzemerkényi Ágnes

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir