1Kir. 6

Full text search

1Kir. 6
1Kir. 6.1
Négyszáznyolcvan évvel azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már negyedik éve uralkodott Izráelben, a Ziv hónapban, azaz a második hónapban kezdték el építeni az ÚR templomát.
1Kir. 6.2
Az a templom, amelyet Salamon király épített az ÚRnak, hatvan könyök hosszú, húsz könyök széles és harminc könyök magas volt.
1Kir. 6.3
A templomépület előcsarnoka húsz könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig tíz könyök volt a templom előtt.
1Kir. 6.4
Csináltatott a templomra ablakokat is, kőkerettel és ráccsal.
1Kir. 6.5
A templom falai körül emeleteket építtetett, körös-körül a templom falai mellett, a szentélynél és a szentek szentjénél is. Körös-körül fülkéket csináltatott.
1Kir. 6.6
Az alsó emelet szélessége öt könyök, a középsőnek a szélessége hat könyök, a harmadiknak a szélessége pedig hét könyök volt; a templomot ugyanis kívülről körös-körül lépcsőzetesre építtette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba.
1Kir. 6.7
Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor.
1Kir. 6.8
A középső fülke ajtaja a templom jobb oldalán volt, és csigalépcsőn jártak föl a középsőre, a középsőről pedig a harmadikra.
1Kir. 6.9
Amikor bevégezték a templom építését, beburkolták a templomot cédrusgerendákkal és cédrusdeszkákkal.
1Kir. 6.10
Megépítették az emeleteket az egész templomhoz, egynek-egynek a magassága öt könyök volt, és cédrusgerendákkal kapcsolták a templomhoz.
1Kir. 6.11
Így szólt az ÚR igéje Salamonhoz:
1Kir. 6.12
Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz: Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat, és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, amelyet apádnak, Dávidnak tettem:
1Kir. 6.13
Izráel fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izráelt.
1Kir. 6.14
Salamon befejezte a templom építését.
1Kir. 6.15
Beburkolta a templom falait belülről cédrusdeszkával; a templom padlójától egészen a mennyezetig fával burkolta be belül, a templom padlóját pedig ciprusdeszkával borította be.
1Kir. 6.16
És építtetett a templom végétől húsz könyöknyire deszkafalat cédrusfából, a padlótól a mennyezetig; ezen belül építtette a legszentebb részt, a szentek szentjét.
1Kir. 6.17
Az előtte levő templom, azaz a szentély, negyven könyök volt.
1Kir. 6.18
Belülről az egész templom cédrusfából volt, gömb alakú díszeket faragtak rá és virágfüzéreket. Mindez cédrusfa volt, kő nem is volt látható.
1Kir. 6.19
A szentek szentjét a templomban legbelül készíttette, hogy ott helyezze el az ÚR szövetségládáját.
1Kir. 6.20
A szentek szentje elöl húsz könyök hosszú volt, húsz könyök széles és húsz könyök magas volt; színarannyal vonatta be azt. Az oltárt pedig cédrusfával borította be.
1Kir. 6.21
A templom belsejét is színarannyal vonatta be Salamon, és aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé, amelyet arannyal vonatott be.
1Kir. 6.22
Így az egész templomot arannyal vonatta be, végig az egész templomot. A szentek szentjénél levő oltárt is egészen bevonatta arannyal.
1Kir. 6.23
Készíttetett a szentek szentjébe két kerúbot, tíz könyök magasságúakat, olajfából.
1Kir. 6.24
Az egyik kerúb szárnya is öt könyök, meg a másik kerúb szárnya is öt könyök volt, úgyhogy az egyik szárny vége a másik szárny végétől tíz könyöknyire volt.
1Kir. 6.25
A másik kerúb is tíz könyöknyi volt; mindkét kerúbnak ugyanaz volt a mérete és az alakja.
1Kir. 6.26
Az egyik kerúb magassága tíz könyök volt, és ugyanannyi volt a másik kerúbé.
1Kir. 6.27
A kerúbokat a templom legbelső részébe helyezték. A kiterjesztett szárnyú kerúbok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerúb szárnya pedig a másik falig ért, és szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért.
1Kir. 6.28
A kerúbokat is bevonták arannyal.
1Kir. 6.29
A templom egész falára körös-körül, a belső és külső részen egyaránt domborműveket, kerúbokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak.
1Kir. 6.30
A templom padlóját arannyal vonták be a belső és a külső részben egyaránt.
1Kir. 6.31
A szentek szentje bejáratául ajtószárnyakat készítettek olajfából. A szemöldökfák és az ajtófélfák ötszöget alkottak.
1Kir. 6.32
Mind a két ajtószárny olajfából volt, domborműveket, kerúbokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak rájuk, és bevonták arannyal; a kerúbokat és a pálmákat is befuttatták arannyal.
1Kir. 6.33
Ugyanígy készítettek a templom bejáratánál is ajtófélfákat olajfából négyszögű formára.
1Kir. 6.34
A két ajtószárny ciprusfából volt. Az egyik ajtó két szárnya is csapon forgott, meg a másik ajtó két szárnya is csapon forgott.
1Kir. 6.35
Kerúbokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak rájuk, és beborították arannyal, amely még a véseteket is befedte.
1Kir. 6.36
Azután megépítették a belső udvart három sor faragott kőből és egy sor cédrusgerendából.
1Kir. 6.37
A negyedik évben rakták le az ÚR házának alapját, Ziv havában,
1Kir. 6.38
és a tizenegyedik esztendőben, a Búl hónapban, azaz a nyolcadik hónapban készült el a templom minden része és minden tartozéka. Hét esztendeig építették.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages