Zsid. 10

Full text search

Zsid. 10
Zsid. 10.1
Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.
Zsid. 10.2
Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.
Zsid. 10.3
De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.
Zsid. 10.4
Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.
Zsid. 10.5
Ezért, amikor eljön a világba, így szól: „Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem;
Zsid. 10.6
égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél.
Zsid. 10.7
Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem.”
Zsid. 10.8
Előbb azt mondta: „Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél” ( ezeket a törvény szerint mutatják be),
Zsid. 10.9
de azután így szólt: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat.” Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat:
Zsid. 10.10
az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.
Zsid. 10.11
Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.
Zsid. 10.12
Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült,
Zsid. 10.13
és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.
Zsid. 10.14
Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Zsid. 10.15
De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után:
Zsid. 10.16
„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán”, így szól az Úr: „Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom;
Zsid. 10.17
bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.”
Zsid. 10.18
Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.
Zsid. 10.19
Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által,
* bizalmunk van: Más értelmezés szerint: szabad utunk van
Zsid. 10.20
azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;
Zsid. 10.21
és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:
Zsid. 10.22
járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,
Zsid. 10.23
a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
Zsid. 10.24
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.
Zsid. 10.25
Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
Zsid. 10.26
Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat,
Zsid. 10.27
hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.
Zsid. 10.28
Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal.
Zsid. 10.29
Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja?
Zsid. 10.30
Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.”
Zsid. 10.31
Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
Zsid. 10.32
De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki.
Zsid. 10.33
Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt.
Zsid. 10.34
A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van.
Zsid. 10.35
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.
Zsid. 10.36
Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.
Zsid. 10.37
Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik.
Zsid. 10.38
Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.”
Zsid. 10.39
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages