Zsolt. 37

Full text search

Zsolt. 37
Zsolt. 37.1
Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!
Zsolt. 37.2
Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények.
Zsolt. 37.3
Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Zsolt. 37.4
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Zsolt. 37.5
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
Zsolt. 37.6
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Zsolt. 37.7
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Zsolt. 37.8
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!
Zsolt. 37.9
Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet.
Zsolt. 37.10
Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.
Zsolt. 37.11
Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Zsolt. 37.12
Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.
Zsolt. 37.13
Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja.
Zsolt. 37.14
Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat.
Zsolt. 37.15
De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.
Zsolt. 37.16
Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek.
Zsolt. 37.17
Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR.
Zsolt. 37.18
Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.
Zsolt. 37.19
Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is.
Zsolt. 37.20
De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, mégha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el.
Zsolt. 37.21
Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó.
Zsolt. 37.22
Akiket megáld az ÚR, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak.
Zsolt. 37.23
Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.
Zsolt. 37.24
Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja.
Zsolt. 37.25
Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.
Zsolt. 37.26
Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz.
Zsolt. 37.27
Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig.
Zsolt. 37.28
Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja.
Zsolt. 37.29
Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig.
Zsolt. 37.30
Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond.
Zsolt. 37.31
Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei.
Zsolt. 37.32
Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni.
Zsolt. 37.33
De az ÚR nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék.
Zsolt. 37.34
Reménykedj az ÚRban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket.
Zsolt. 37.35
Láttam egy erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa,
Zsolt. 37.36
de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni.
Zsolt. 37.37
Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!
Zsolt. 37.38
De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás.
Zsolt. 37.39
Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején.
Zsolt. 37.40
Megsegíti az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages