Ézs. 40

Full text search

Ézs. 40
Ézs. 40.1
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.
Ézs. 40.2
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért.
Ézs. 40.3
Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
Ézs. 40.4
Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
Ézs. 40.5
Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt.
Ézs. 40.6
Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé.
Ézs. 40.7
Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak fű a nép!
Ézs. 40.8
Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
Ézs. 40.9
Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek!
* Ézs 52,7-9 Más értelmezés szerint maga a megszemélyesített Sion és Jeruzsálem az örömhír kikiáltója.
Ézs. 40.10
Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott.
Ézs. 40.11
Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.
Ézs. 40.12
Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld porát, ki tette mérlegre a hegyeket, és mérlegserpenyőbe a halmokat?
Ézs. 40.13
Ki irányította az ÚR lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta?
Ézs. 40.14
Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre?
Ézs. 40.15
A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak.
Ézs. 40.16
A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égőáldozathoz.
Ézs. 40.17
A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket.
Ézs. 40.18
Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását?
Ézs. 40.19
A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá.
Ézs. 40.20
Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog.
Ézs. 40.21
Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek régtől fogva, nem magyarázták meg a föld alapozását?
Ézs. 40.22
Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat.
Ézs. 40.23
Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti.
Ézs. 40.24
Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a polyvát.
Ézs. 40.25
Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent.
Ézs. 40.26
Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.
Ézs. 40.27
Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
Ézs. 40.28
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Ézs. 40.29
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Ézs. 40.30
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.
Ézs. 40.31
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages