1Móz. 49

Full text search

1Móz. 49
1Móz. 49.1
Jákób hívatta fiait, és ezt mondta: Gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőben!
1Móz. 49.2
Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákób fiai! Hallgassatok atyátokra, Izráelre!
1Móz. 49.3
Rúben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfierőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős.
1Móz. 49.4
Kiáradtál mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél.
1Móz. 49.5
Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik.
1Móz. 49.6
Közösségükbe ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem! Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak.
1Móz. 49.7
Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákóbban, elszélesztem Izráelben.
1Móz. 49.8
Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai.
1Móz. 49.9
Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam! Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán – ki merné fölkelteni?!
1Móz. 49.10
Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.
* 4Móz 24,17 Siló: messiási értelmezésű jelképes név
1Móz. 49.11
Szőlőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamárcsíkaját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében.
1Móz. 49.12
Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek.
1Móz. 49.13
Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, s oldala Szidónnal határos.
1Móz. 49.14
Issakár nagy csontú szamár, az aklok között heverész.
1Móz. 49.15
De látva, mily jó a nyugalom, és mily szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz.
1Móz. 49.16
Dán ítéli a maga népét, mint Izráel bármely törzse.
1Móz. 49.17
Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt esik.
1Móz. 49.18
Szabadításodra várok, URam!
1Móz. 49.19
Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar!
1Móz. 49.20
Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket ad.
1Móz. 49.21
Naftáli gyors lábú szarvasünő, szép szavakat hallat.
1Móz. 49.22
Termő fa ága József, termő fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon.
1Móz. 49.23
Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok.
1Móz. 49.24
De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákób erősségének kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától,
1Móz. 49.25
atyád Istenétől, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival.
1Móz. 49.26
Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére.
1Móz. 49.27
Benjámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt.
1Móz. 49.28
Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg.
1Móz. 49.29
Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek, a hettita Efrón mezején levő barlangba.
1Móz. 49.30
Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben, a makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efróntól, sírhelynek való birtokul.
1Móz. 49.31
Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét, Rebekát, oda temettem el Leát is.
1Móz. 49.32
A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang.
1Móz. 49.33
Amikor befejezte Jákób a fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me