1Kor. 11

Full text search

1Kor. 11
1Kor. 11.1
Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.
1Kor. 11.2
Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek.
1Kor. 11.3
Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.
1Kor. 11.4
Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére.
1Kor. 11.5
De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna.
1Kor. 11.6
Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét.
1Kor. 11.7
Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége.
1Kor. 11.8
Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból.
1Kor. 11.9
Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért.
1Kor. 11.10
Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy méltóságának jelét viselje a fején, az angyalok miatt is.
1Kor. 11.11
De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.
1Kor. 11.12
Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van.
1Kor. 11.13
Ítéljétek meg magatokban: illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez?
1Kor. 11.14
Vajon maga a természet is nem arra tanít-e titeket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját,
1Kor. 11.15
az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj.
1Kor. 11.16
Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar: nekünk nincsen ilyen szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek.
1Kor. 11.17
Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze.
1Kor. 11.18
Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem.
1Kor. 11.19
Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek.
1Kor. 11.20
Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni,
1Kor. 11.21
mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik.
1Kor. 11.22
Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek.
1Kor. 11.23
Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret,
1Kor. 11.24
és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”
1Kor. 11.25
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
1Kor. 11.26
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
1Kor. 11.27
Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
1Kor. 11.28
Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból.
1Kor. 11.29
Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.
* mert aki úgy eszik...: késői kéziratok szerint: mert aki méltatlanul eszik...
1Kor. 11.30
Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan.
1Kor. 11.31
Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá.
1Kor. 11.32
De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.
1Kor. 11.33
Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást.
1Kor. 11.34
És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages