1Kor. 3

Full text search

1Kor. 3
1Kor. 3.1
Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.
1Kor. 3.2
Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el,
1Kor. 3.3
mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?
1Kor. 3.4
Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e?
1Kor. 3.5
Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
1Kor. 3.6
Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.
1Kor. 3.7
Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.
1Kor. 3.8
Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan.
1Kor. 3.9
Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1Kor. 3.10
Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá.
1Kor. 3.11
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.
1Kor. 3.12
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát;
1Kor. 3.13
az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.
1Kor. 3.14
Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;
1Kor. 3.15
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
1Kor. 3.16
Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?
1Kor. 3.17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.
1Kor. 3.18
Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.
1Kor. 3.19
E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: „Megfogja a bölcseket ravaszságukban”,
1Kor. 3.20
aztán ez is: „Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiábavalók.”
1Kor. 3.21
Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek;
1Kor. 3.22
akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek.
1Kor. 3.23
Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages