Ámós. 3

Full text search

Ámós. 3
Ámós. 3.1
Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felőletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felől, a melyet felhoztam Égyiptom földéről, ezt mondván:
Ámós. 3.2
Csak titeket * választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért.
Ámós. 3.3
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
Ámós. 3.4
Ordít-é az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?!
Ámós. 3.5
Tőrbe esik-é a madár a földön, ha nincs tőr vetve néki? Felpattan-é a * tőr a földről, ha fogni nem fogott?
Ámós. 3.6
Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr * szerezne?
Ámós. 3.7
Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, * míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.
Ámós. 3.8
Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?
Ámós. 3.9
Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Égyiptom földében való palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze Samariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást, és az * elnyomottakat az ő keblében.
Ámós. 3.10
Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, a kik halomra gyűjtik az erőszakosságot és zsarolást az ő palotáikban.
Ámós. 3.11
Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Ellenség jön és körülveszi e földet; ledönti hatalmadat és feldúlatnak a te palotáid.
Ámós. 3.12
Ezt mondja az Úr: A mint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét; akképen menekülnek meg Izráel fiai, a kik Samariában pamlag szegletében ülnek és a * nyugágynak selymén.
Ámós. 3.13
Halljátok meg és adjátok tudtára a Jákób házának, azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene,
Ámós. 3.14
Hogy a mely napon megbüntetem Izráelt az ő vétkeiért, * Béth-El oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak.
Ámós. 3.15
És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont-házak * is, megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages