Ámós. 4

Full text search

Ámós. 4
Ámós. 4.1
Halljátok meg e beszédet Básánnak ünői, a kik Samaria hegyén vagytok; a kik nyomorgatjátok a * szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, a kik azt mondják az ő uroknak: Hozd elő, hadd igyunk!
Ámós. 4.2
Megesküdt az Úr Isten az ő szentségére, hogy ímé napok következnek reátok, a mikor szigonyokkal visznek el titeket, és a ti maradékotokat halászó * horgokkal.
Ámós. 4.3
És a réseken mentek ki, mindenikőtök egyenest; és a Hermónba vettettek, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.4
Menjetek Béth-Elbe és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket * Gilgálban. Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és harmad-naponként tizedeiteket.
Ámós. 4.5
Kovászosból * gyújtsatok hálaáldozatot; ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek; mert így szeretitek, Izráel fiai, azt mondja az Úr Isten.
Ámós. 4.6
De én is bocsátottam rátok fogak tisztaságát minden városaitokban és kenyérszükséget * minden helységeitekben, és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.7
De én is megvontam tőletek * az esőt, három hónappal az aratás előtt, és esőt adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt. Az egyik rész esőt kapott, az a rész pedig, a melyre nem esett eső, megszáradott.
Ámós. 4.8
És két-három város tántorgott egy-egy városba, vizet inni, de meg nem elégíttettek; és még sem * tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.9
Megvertelek titeket szárazsággal és ragyával; * kerteiteknek, szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét megette a sáska; és még sem tértetek vissza én hozzám, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.10
Döghalált bocsátottam rátok, mint Égyiptomra; * fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra vitettem lovaitokat; és táborotok bűzét egész orrotokig emeltem, és még sem + tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.11
Felforgattam közületek * többeket, a mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök; és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr.
Ámós. 4.12
Azért hát ekképen cselekeszem veled Izráel! Minthogy pedig ekképen cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!
Ámós. 4.13
Mert ímé, a ki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és a ki megjelenti az embernek az ő gondolatját, a ki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr ő, a Seregeknek Istene * az ő neve.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages