Ámós. 5

Full text search

Ámós. 5
Ámós. 5.1
Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!
Ámós. 5.2
Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.
Ámós. 5.3
Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel * házául.
Ámós. 5.4
Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!
Ámós. 5.5
És ne keressétek * Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El + pedig semmivé lesz.
Ámós. 5.6
Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, * és nem lesz, a ki megoltsa.
Ámós. 5.7
A kik ürömmé változtatják az ítéletet * és az igazságot földre tiporják.
Ámós. 5.8
A ki a fiastyúkot * és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
Ámós. 5.9
A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.
Ámós. 5.10
Gyűlölik * azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
Ámós. 5.11
Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek * házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
Ámós. 5.12
Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!
Ámós. 5.13
Azért hallgat az eszes * ebben az időben, mert gonosz idő ez.
Ámós. 5.14
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.
Ámós. 5.15
Gyűlöljétek * a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
Ámós. 5.16
Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat * siralomra;
Ámós. 5.17
És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.
Ámós. 5.18
Jaj azoknak, a kik kívánják * az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az + és nem világosság.
Ámós. 5.19
Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
Ámós. 5.20
Nem sötétség * lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
Ámós. 5.21
Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm * a ti összejöveteleitekben.
Ámós. 5.22
Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá * se tekintek.
Ámós. 5.23
Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem * hallgathatom.
Ámós. 5.24
Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, * mint a bővizű patak.
Ámós. 5.25
Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal * s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?!
Ámós. 5.26
Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok * magatoknak.
Ámós. 5.27
És Damaskuson túlra * száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages