Ezsdr. 1

Full text search

Ezsdr. 1
Ezsdr. 1.1
Czírus persa király első esztendejében, hogy * beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván:
Ezsdr. 1.2
Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, * hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van;
Ezsdr. 1.3
Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben * lakozik.
Ezsdr. 1.4
És mindenkit, a ki még megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, aranynyal, jószággal és barommal, azzal együtt, a mit önkénytesen adnak * az Isten házának, mely Jeruzsálemben van.
Ezsdr. 1.5
Fölkelének * azért Júda és Benjámin családfői és a papok és a Léviták, és mindnyájan, a kiknek felindítá az Isten lelköket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van.
Ezsdr. 1.6
És minden körültök lakók segíték őket ezüst edényekkel, aranynyal, jószággal, barommal, drágaságokkal, mindazon kivül, a mit önkénytesen adának.
Ezsdr. 1.7
Czírus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, * melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala;
Ezsdr. 1.8
Előhozatá ezeket Czírus, a persák királya, Mithredáthes kincstartó kezeihez, a ki is átszámolá * azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének.
Ezsdr. 1.9
És számok * ez vala: harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kés,
Ezsdr. 1.10
Harmincz arany pohár, négyszáztíz másrendbeli ezüst pohár, és ezer más edény.
Ezsdr. 1.11
Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages