Hós. 10

Full text search

Hós. 10
Hós. 10.1
Buja szőlőtő az Izráel, a mely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, * földének jósága szerint jó sok oszlopot + állított fel.
Hós. 10.2
Csalárd a szívök; de most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat; elpusztítja * bálványaikat.
Hós. 10.3
Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?!
Hós. 10.4
Össze-vissza beszéltek; hamisan esküdtek; szövetséget kötöttek; de mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet.
Hós. 10.5
Beth-Aven borjúi miatt aggódnak Samaria lakói. Bizony megsiratja azt az ő népe, és papjai is remegnek miatta, az ő dicsősége miatt; mert eltávozott az attól.
Hós. 10.6
Azt magát is Assiriába vonszolják ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall Efraim, és megszégyenül Izráel az ő tanácsa miatt.
Hós. 10.7
Elveszett Samaria! Az ő királya, mint forgács a víz színén!
Hós. 10.8
És Aven magaslatai, az * Izráel vétke, lerontatnak. Tövis és bogácskóró növi be oltáraikat, + és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! a halmoknak pedig: Omoljatok ** reánk!
Hós. 10.9
Gibea napjaitól * fogva vétkezél, oh Izráel! Ott maradtak; nem érte őket Gibeában a harcz a gonoszság fiai + ellen.
Hós. 10.10
Megfenyítem hát őket kedvemre! Népek gyülekeznek ellenök, a mikor megkötöztetnek kettős gazságukért.
Hós. 10.11
Efraim szoktatott üsző, * a mely szeret nyomtatni; de én rámegyek az ő szép nyakára: igába fogom Efraimot; Júda szántani fog, Jákób boronál néki.
Hós. 10.12
Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; * mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.
Hós. 10.13
Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. * Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában!
Hós. 10.14
Azért zendülés támad a te néped között, és minden te erősséged elpusztíttatik, a miképen elpusztította Salman Beth-Arbelt a harcznak napján; az anya gyermekeivel együtt földhöz veretik.
Hós. 10.15
Így cselekszik veletek Beth-El, a ti nagy gonoszságtokért; hajnalra bizony elvész Izráel királya!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages