Jel. 5

Full text search

Jel. 5
Jel. 5.1
És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, * egy könyvet +, a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.
Jel. 5.2
És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?
Jel. 5.3
És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
Jel. 5.4
Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
Jel. 5.5
És egy a Vének * közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, + Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
Jel. 5.6
És láték a királyiszék és a négy lelkes * állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és + hét szeme vala, a mi az Istennek hét ** Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
Jel. 5.7
És eljöve és elvevé a könyvet * a királyiszékben ülőnek jobbkezéből.
Jel. 5.8
És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák * és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek + imádságai.
Jel. 5.9
És éneklének új * éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket + Istennek a te véred által, minden ** ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
Jel. 5.10
És tettél minket a mi Istenünknek királyokká * és papokká; és uralkodunk a földön.
Jel. 5.11
És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének * körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer + tízezer és ezerszer ezer vala;
Jel. 5.12
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett * Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
Jel. 5.13
Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a * földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben + ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
Jel. 5.14
És a négy lelkes * állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén + leborult és imádá az örökkön örökké élőt.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me