Jób. 37

Full text search

Jób. 37
Jób. 37.1
Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön!
Jób. 37.2
Az egész ég * alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig.
Jób. 37.3
Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.
Jób. 37.4
Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.
Jób. 37.5
Mert azt mondja a hónak: * Essél le a földre! És a zápor-esőnek és a zuhogó zápornak: Szakadjatok.
Jób. 37.6
Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.
Jób. 37.7
Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.
Jób. 37.8
Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy.
Jób. 37.9
Isten lehellete által támad a * jég, és szorul össze a víznek szélessége.
Jób. 37.10
Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma.
Jób. 37.11
És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.
Jób. 37.12
Vagy * ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.
Jób. 37.13
Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg * az Istennek csudáit.
Jób. 37.14
Megtudod-é, mikor rendeli azt rájok az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma?
Jób. 37.15
Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?
Jób. 37.16
Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?
Jób. 37.17
Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?
Jób. 37.18
Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.
Jób. 37.19
Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony vége volna!
Jób. 37.20
Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül.
Jób. 37.21
Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.
Jób. 37.22
Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.
Jób. 37.23
Azért rettegjék őt az emberek; a kevély bölcsek * közül nem lát ő egyet sem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages