1 Krón. 14

Full text search

1 Krón. 14
1 Krón. 14.1
Külde pedig Hírám, * Tírus királya Dávidhoz követeket: czédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak.
1 Krón. 14.2
És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette * a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.
1 Krón. 14.3
Vőn pedig Dávid még több * feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat.
1 Krón. 14.4
És ezek neveik azoknak, a kik születtek néki * Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, + Nátán és Salamon,
1 Krón. 14.5
Ibhár, Elisua és Elpélet,
1 Krón. 14.6
Nógah, Néfeg és Jáfia,
1 Krón. 14.7
Elisáma, Beheljada és Elifélet.
1 Krón. 14.8
Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid * királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment.
1 Krón. 14.9
A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.
1 Krón. 14.10
Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.
1 Krón. 14.11
Felmenének azért Baál-perásimba, és * ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak.
1 Krón. 14.12
És ott hagyák az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék * azokat.
1 Krón. 14.13
Ismét feltámadának a Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.
1 Krón. 14.14
Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;
1 Krón. 14.15
És mikor hallándod a járás dobogását * a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát.
1 Krón. 14.16
Dávid azért úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.
1 Krón. 14.17
És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages