1 Krón. 3

Full text search

1 Krón. 3
1 Krón. 3.1
Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a * Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
1 Krón. 3.2
Harmadik * Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
1 Krón. 3.3
Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.
1 Krón. 3.4
E hat fia születék néki Hebronban, a * hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
1 Krón. 3.5
Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, * Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
1 Krón. 3.6
És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
1 Krón. 3.7
Nógah, Néfeg és Jáfia.
1 Krón. 3.8
És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.
1 Krón. 3.9
Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és * ezeknek a huga, Támár.
1 Krón. 3.10
Salamonnak pedig fia volt * Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
1 Krón. 3.11
Ennek fia * Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
1 Krón. 3.12
Ennek fia * Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
1 Krón. 3.13
Ennek fia * Akház, ennek + fia Ezékiás, ennek fia ** Manasse.
1 Krón. 3.14
Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
1 Krón. 3.15
Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
1 Krón. 3.16
Jójákim fiai: az ő fia * Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
1 Krón. 3.17
Jékóniásnak * fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
1 Krón. 3.18
És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
1 Krón. 3.19
Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel * fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
1 Krón. 3.20
És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.
1 Krón. 3.21
Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
1 Krón. 3.22
És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
1 Krón. 3.23
Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
1 Krón. 3.24
Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages