Mát. 3

Full text search

Mát. 3
Mát. 3.1
Azokban a napokban pedig eljöve * Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
Mát. 3.2
És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek * országa.
Mát. 3.3
Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: * Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
Mát. 3.4
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, * és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
Mát. 3.5
Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
Mát. 3.6
És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
Mát. 3.7
Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak * fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
Mát. 3.8
Teremjetek hát * megtéréshez illő gyümölcsöket.
Mát. 3.9
És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám * a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Mát. 3.10
A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt * nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
Mát. 3.11
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a * ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; + ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
Mát. 3.12
A kinek szóró lapát van az ő kezében, * és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Mát. 3.13
Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy * megkeresztelkedjék ő általa.
Mát. 3.14
János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
Mát. 3.15
Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.
Mát. 3.16
És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az * Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.
Mát. 3.17
És ímé egy égi hang ezt mondja vala: * Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben + én gyönyörködöm.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages