Mik. 1

Full text search

Mik. 1
Mik. 1.1
Az Úr igéje, a mely lőn a moreseti Mikeáshoz, * Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Mik. 1.2
Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége. És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; * az Úr az ő szent templomából!
Mik. 1.3
Mert ímé, kijő * az Úr az ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain.
Mik. 1.4
És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek * pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek.
Mik. 1.5
A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bűnei miatt! Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?
Mik. 1.6
De olyanná teszem Samáriát, mint a mezőben való kőrakás, * szőlő-plánták helyévé; és lezúdítom a völgybe az ő köveit, és még fundamentomit is kimutatom.
Mik. 1.7
Faragott képei mind összetöretnek és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem; * mert paráznaság béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek.
Mik. 1.8
E miatt kesergek és jajgatok; ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a struczmadarak.
Mik. 1.9
Mert halálosak az ő sebei. Bizony Júdáig * ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.
Mik. 1.10
Gáthban hírül ne adjátok; * sírván ne sírjatok; Beth-le-Afrában porba heveredtem.
Mik. 1.11
Költözzetek el, Safirnak lakója gyalázatos meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa; Beth-Eselnek siralma nem enged tartózkodni.
Mik. 1.12
Mert beteg lett Marótnak lakosa az ő javai miatt; mert veszedelem szállt le az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.
Mik. 1.13
Gyors paripához kösd a szekeret, Lákisnak lakója! * ki a bűnnek kezdője valál a Sion leányánál. Bizony te benned találtatnak Izráel vétkei!
Mik. 1.14
Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.
Mik. 1.15
Még hozok én te néked örököst, Marésa lakosa; Adullámig hat el Izráel dicsősége!
Mik. 1.16
Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a te gyönyörűséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat, mint a keselyű; mert rabságra vitettek el tőled!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages