Mik. 6

Full text search

Mik. 6
Mik. 6.1
Halljátok csak, a mit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a * halmok.
Mik. 6.2
Halljátok meg hegyek az Úr peres dolgát, * és ti, a földnek örök alapjai! Mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izráellel is perbe száll.
Mik. 6.3
Én népem! mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást ellenem!
Mik. 6.4
Hiszen felhoztalak Égyiptom földjéről, * és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát!
Mik. 6.5
Én népem! Emlékezzél csak: mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit.
Mik. 6.6
Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!
Mik. 6.7
Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!
Mik. 6.8
Megjelentette néked, * oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.
Mik. 6.9
Az Úrnak szava kiált a városnak, és a te neved néz bölcseségre. Halljátok meg a vesszőt és ki rendeli azt?!
Mik. 6.10
Vannak-é még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek, és ösztövér * véka, a mely útálatos?
Mik. 6.11
Vajjon jóváhagyom-é a hamis mértéket, és a zsákba rejtett csalárd fontokat?
Mik. 6.12
Mert a gazdagok megtöltöztek köztök ragadománynyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvök csalárd az ő szájokban.
Mik. 6.13
Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged; elpusztítalak a te bűneid miatt.
Mik. 6.14
Eszel te, de meg nem * elégszel, és benned marad a te éhséged; és gyűjtesz, de nem takarítasz, és a mit megtakarítsz is, fegyverre hányom.
Mik. 6.15
Vetsz te, * de nem aratsz; olajat sajtolsz te, de nem kened magadat olajjal, és mustot is, de bort nem iszol!
Mik. 6.16
Mert az Omri * parancsolataihoz szabjátok magatokat és az Ákháb házának minden dolgához, és azoknak tanácsán jártok! Hogy pusztasággá tegyelek tégedet, az ő lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népemnek gyalázatát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages