5 Móz. 14

Full text search

5 Móz. 14
5 Móz. 14.1
Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai * vagytok; ne + vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért,
5 Móz. 14.2
Mert szent * népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak.
5 Móz. 14.3
Semmi útálatosságot meg ne egyél.
5 Móz. 14.4
Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek: * az ökör, juh, kecske,
5 Móz. 14.5
Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.
5 Móz. 14.6
És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.
5 Móz. 14.7
De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek * meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.
5 Móz. 14.8
És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.
5 Móz. 14.9
Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek: a minek úszó szárnya * és pikkelye van, mind megegyétek;
5 Móz. 14.10
Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.
5 Móz. 14.11
Minden tiszta madarat megehettek.
5 Móz. 14.12
Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
5 Móz. 14.13
A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.
5 Móz. 14.14
Minden holló az ő nemével.
5 Móz. 14.15
A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
5 Móz. 14.16
A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.
5 Móz. 14.17
A pelikán, a gém és a hattyú.
5 Móz. 14.18
Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.
5 Móz. 14.19
Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.
5 Móz. 14.20
Minden tiszta szárnyast megehettek.
5 Móz. 14.21
Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe * vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a + gödölyét az ő anyja tejében.
5 Móz. 14.22
Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden * terméséből, a mely a te meződön terem.
5 Móz. 14.23
És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon * a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
5 Móz. 14.24
Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:
5 Móz. 14.25
Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
5 Móz. 14.26
És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, * juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és + a te házadnak népe.
5 Móz. 14.27
A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem * öröksége veled.
5 Móz. 14.28
A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
5 Móz. 14.29
És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belől vannak, és esznek és megelégesznek, hogy * megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages