Eféz. 2

Full text search

Eféz. 2
Eféz. 2.1
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, *
Eféz. 2.2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; *
Eféz. 2.3
A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: *
Eféz. 2.4
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, *
Eféz. 2.5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) *
Eféz. 2.6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: *
Eféz. 2.7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. *
Eféz. 2.8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; *
Eféz. 2.9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. *
Eféz. 2.10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. *
Eféz. 2.11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, *
Eféz. 2.12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; *
Eféz. 2.13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. *
Eféz. 2.14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, *
Eféz. 2.15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; *
Eféz. 2.16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. *
Eféz. 2.17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. *
Eféz. 2.18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. *
Eféz. 2.19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, *
Eféz. 2.20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, *
Eféz. 2.21
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; *
Eféz. 2.22
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages