2 Sám. 8

Full text search

2 Sám. 8
2 Sám. 8.1
Ezek után megveré Dávid a Filiszteusokat, * és megalázá őket: és elfoglalá Dávid a Filiszteusok kezéből Méteg Ammát.
2 Sám. 8.2
És megveré a * Moábitákat is, és kötéllel méré meg őket, lefektetvén őket a földre; két kötéllel méré azokat, a kik megölendők, és egy teljes kötéllel azokat, a kik életben hagyandók valának; és a Moábiták Dávidnak + adófizető szolgái lőnek.
2 Sám. 8.3
Megveré Dávid Hadadézert * is, Réhóbnak fiát, Czóbának királyát, mikor elméne, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátes folyó vizéig.
2 Sám. 8.4
És foglyul ejtett Dávid * közülök ezer és hétszáz lovagot, és húszezer gyalog embert; és inaikat elvagdaltatá Dávid minden szekeres lovaknak és csak száz szekérbe valót hagyott meg közülök.
2 Sám. 8.5
Eljövének pedig a Siriabeliek Damaskusból, hogy megsegítsék Hadadézert, Czóbának királyát; és levága Dávid a Siriabeliek * közül huszonkétezer férfit.
2 Sám. 8.6
És helyeze Dávid állandó sereget a damaskusi Siriába; és a Siriabeliek Dávidnak adófizető szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot valahová megyen vala.
2 Sám. 8.7
És elvevé Dávid az arany paizsokat is, melyek Hadadézer szolgáin valának, és bevivé azokat Jeruzsálembe.
2 Sám. 8.8
Hoza annakfelette Dávid király a Hadadézer városaiból, Bétákhból és Berótaiból felette igen sok rezet.
2 Sám. 8.9
Mikor pedig meghallá Tói, * Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadézernek minden seregeit;
2 Sám. 8.10
Küldé Tói Jórámot, az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen köszöntse őt, és áldja, hogy harczolt Hadadézer ellen és megverte őt (mert Hadadézer Tóival is hadakozik vala). És a Tói fia kezében aranyból, ezüstből és rézből való edények valának,
2 Sám. 8.11
Melyeket Dávid király az * Úrnak szentele, azzal az ezüsttel és aranynyal együtt, a melyet az Úrnak szentele mind ama népektől, a kiket meghódoltatott;
2 Sám. 8.12
A Siriabeliektől, * Moábitáktól, az Ammon fiaitól, a Filiszteusoktól, az + Amálekitáktól és a Réhób fiától, Hadadézertől, Czóbának királyától nyert prédából.
2 Sám. 8.13
És hírnevet szerze Dávid, a mikor visszatért, miután a Siriabelieket leverte * a sós völgyben, tizennyolczezeret.
2 Sám. 8.14
Az Idumeusok * közé is állandó sereget + rendele, egész Idumeába állandó sereget rendele, és az Idumeusok mind Dávid szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot, valahová megyen vala.
2 Sám. 8.15
Uralkodék azért Dávid az * egész Izráelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot.
2 Sám. 8.16
Fővezére volt * Joáb, Sérujának fia, Jósafát pedig, Ahiludnak fia, emlékíró vala.
2 Sám. 8.17
Sádók pedig, Akhitóbnak fia, és Akhimélek, Abjátárnak * fia papok valának, és Sérája íródeák.
2 Sám. 8.18
Benája * Jéhójadának fia, a Kereteusok + és Peleteusok előljárója, a Dávid fiai pedig fők valának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages