Zsolt. 103

Full text search

Zsolt. 103
Zsolt. 103.1
A * Dávidé.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Zsolt. 103.2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi * jótéteményéről.
Zsolt. 103.3
A ki megbocsátja * minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsolt. 103.4
A ki megváltja életedet * a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsolt. 103.5
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul * a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt. 103.6
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden * elnyomottal.
Zsolt. 103.7
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az * ő cselekedeteit.
Zsolt. 103.8
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes * a haragra és nagy kegyelmű.
Zsolt. 103.9
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja * meg haragját örökké.
Zsolt. 103.10
Nem bűneink * szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Zsolt. 103.11
Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
Zsolt. 103.12
A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
Zsolt. 103.13
A milyen könyörülő az atya * a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Zsolt. 103.14
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy * por vagyunk.
Zsolt. 103.15
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
Zsolt. 103.16
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
Zsolt. 103.17
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt * félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
Zsolt. 103.18
Azokon, a kik megtartják * az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
Zsolt. 103.19
Az Úr a * mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
Zsolt. 103.20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, * hallgatván az ő rendeletének szavára.
Zsolt. 103.21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
Zsolt. 103.22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages