Zsolt. 115

Full text search

Zsolt. 115
Zsolt. 115.1
Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsolt. 115.2
Miért mondanák a pogányok: Hol van * hát az ő Istenök?
Zsolt. 115.3
Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
Zsolt. 115.4
Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
Zsolt. 115.5
Szájok van, de nem * szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
Zsolt. 115.6
Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
Zsolt. 115.7
Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.
Zsolt. 115.8
Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!
Zsolt. 115.9
Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt. 115.10
Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt. 115.11
A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt. 115.12
Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
Zsolt. 115.13
Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
Zsolt. 115.14
Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
Zsolt. 115.15
Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
Zsolt. 115.16
Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Zsolt. 115.17
Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
Zsolt. 115.18
De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT