Zsolt. 145

Full text search

Zsolt. 145
Zsolt. 145.1
Dávid dicsérő éneke.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
Zsolt. 145.2
Minden napon áldalak téged, és dicsérem * neved örökkön örökké!
Zsolt. 145.3
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
Zsolt. 145.4
Nemzedék nemzedéknek * dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
Zsolt. 145.5
A te méltóságod dicső fényéről, és * csodálatos dolgaidról elmélkedem.
Zsolt. 145.6
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
Zsolt. 145.7
A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
Zsolt. 145.8
Irgalmas * és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsolt. 145.9
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
Zsolt. 145.10
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
Zsolt. 145.11
Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
Zsolt. 145.12
Hogy tudtul adják * az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
Zsolt. 145.13
A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.
Zsolt. 145.14
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden * meggörnyedtet.
Zsolt. 145.15
Mindenki szemei te * reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
Zsolt. 145.16
Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
Zsolt. 145.17
Igaz az Úr minden * ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
Zsolt. 145.18
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja * őt.
Zsolt. 145.19
Beteljesíti az őt félőknek * kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
Zsolt. 145.20
Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
Zsolt. 145.21
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja * minden test örökkön örökké!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages