Zsolt. 147

Full text search

Zsolt. 147
Zsolt. 147.1
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő * dolog!
Zsolt. 147.2
Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;
Zsolt. 147.3
Meggyógyítja a * megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsolt. 147.4
Elrendeli a * csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.
Zsolt. 147.5
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
Zsolt. 147.6
Megtartja az Úr a * nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
Zsolt. 147.7
Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
Zsolt. 147.8
A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít * a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;
Zsolt. 147.9
A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, * a melyek kárognak.
Zsolt. 147.10
Nem paripák erejében * telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
Zsolt. 147.11
Az őt * félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
Zsolt. 147.12
Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
Zsolt. 147.13
Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
Zsolt. 147.14
Békességet ád határaidnak, * megelégít téged a legjobb búzával.
Zsolt. 147.15
Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!
Zsolt. 147.16
Olyan havat ád, mint a * gyapjú, és szórja a deret, mint a port.
Zsolt. 147.17
Darabokban * szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?
Zsolt. 147.18
Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
Zsolt. 147.19
Közli igéit * Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
Zsolt. 147.20
Nem tesz így egyetlen * néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages