Zsolt. 68

Full text search

Zsolt. 68
Zsolt. 68.1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.
Zsolt. 68.2
Felkél az Isten, * elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.
Zsolt. 68.3
A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad * a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;
Zsolt. 68.4
Az igazak * pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
Zsolt. 68.5
Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
Zsolt. 68.6
Árváknak * atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában.
Zsolt. 68.7
Isten hozza vissza a * száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
Zsolt. 68.8
Oh Isten, mikor kivonultál a te néped * előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.
Zsolt. 68.9
A föld reng * vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.
Zsolt. 68.10
Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.
Zsolt. 68.11
Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!
Zsolt. 68.12
Az Úr ad vala szólniok az * örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
Zsolt. 68.13
A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.
Zsolt. 68.14
Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.
Zsolt. 68.15
Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a * Salmonon.
Zsolt. 68.16
Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;
Zsolt. 68.17
Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta * Isten lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké!
Zsolt. 68.18
Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen * az ő szent hajlékában.
Zsolt. 68.19
Felmentél * a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
Zsolt. 68.20
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Zsolt. 68.21
Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.
Zsolt. 68.22
Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek * fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját.
Zsolt. 68.23
Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,
Zsolt. 68.24
Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.
Zsolt. 68.25
Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását * a szentélybe.
Zsolt. 68.26
Elől mennek vala * az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok.
Zsolt. 68.27
A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!
Zsolt. 68.28
Ott a kis Benjámin, * a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei.
Zsolt. 68.29
Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!
Zsolt. 68.30
A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd * néked ajándékokat.
Zsolt. 68.31
Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.
Zsolt. 68.32
Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; * Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.
Zsolt. 68.33
E földnek * országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
Zsolt. 68.34
A ki kezdettől fogva az egek egein ül; * ímé, onnét szól nagy kemény szóval.
Zsolt. 68.35
Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.
Zsolt. 68.36
Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és * hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages