Zsolt. 84

Full text search

Zsolt. 84
Zsolt. 84.1
Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh * fiainak zsoltára.
Zsolt. 84.2
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Zsolt. 84.3
Kivánkozik, * sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
Zsolt. 84.4
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Zsolt. 84.5
Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, * dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Zsolt. 84.6
Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid * vannak szívében.
Zsolt. 84.7
Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Zsolt. 84.8
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt * a Sionon.
Zsolt. 84.9
Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
Zsolt. 84.10
Mi paizsunk! * Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
Zsolt. 84.11
Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának * küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
Zsolt. 84.12
Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót * azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Zsolt. 84.13
Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik * benned.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages