Ám 5

Full text search

Ám 5
Ám 5.1
Halljátok ezt a szózatot, ezt a siratóéneket, amelyet rólatok mondok, Izrael háza!
Ám 5.2
Elbukott, többé nem kel föl Izrael szűz leánya. Elterült a földjén, nincs, aki fölemelje.
Ám 5.3
Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött.
Ám 5.4
Így szól az Úr Izrael házához: Keressetek, és élni fogtok!
Ám 5.5
Bételt ne keressétek, és Gilgálba ne lépjetek be, Beer-Sebába se járjatok, mert Gilgált fogságba viszik, és Bétel semmivé lesz.
Ám 5.6
Keressétek az Urat, és élni fogtok, nehogy elpusztítsa József házát, mint a tűz, megeméssze Bételt, és senki sem tudja eloltani.
Ám 5.8
Ő alkotta a Fiastyúkot és az Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tenger vizét és kiönti a föld színére: az Úr az ő neve.
Ám 5.9
Az erődre ő hoz pusztulást, a fellegvárra megsemmisülést.
Ám 5.7
Jaj azoknak, akik a jogot ürömre fordítják, és földre tiporják az igazságosságot!
Ám 5.10
Akik gyűlölik azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban, és utálják azt, aki kimondja az igazságot.
Ám 5.11
Mivel a gyöngét eltiporjátok, és a gabona vámját elveszitek tőle, hiába építettétek a kőházakat, nem fogtok bennük lakni; hiába ültettetek nemes szőlőt, nem fogjátok inni a borát.
Ám 5.12
Mert tudom, hogy vétkeitek milyen számosak, bűneitek milyen súlyosak: ellenségei vagytok az igaznak, elfogadjátok a megvesztegetést, és a kapuban elnyomjátok az igazat.
Ám 5.13
Ezért a mai időkben csöndben marad az okos ember, mert gonosz idő ez!
Ám 5.14
A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek! Akkor valóban veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint most állítjátok.
Ám 5.15
Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot a kapuban! Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene József maradékának.
Ám 5.16
Azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Úr: Siralom hallik a tereken, minden utcában jajgatnak: Jaj, jaj! Gyászolni hívják a földművest, siránkozni a siratókat.
Ám 5.17
Minden szőlőskertben siralom hallik, mert átvonulok rajtad - mondja az Úr.
Ám 5.18
Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség!
Ám 5.19
Olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elől menekülve medvére bukkan útjában; vagy házába érve a falnak dől, és megmarja a kígyó.
Ám 5.20
Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.
Ám 5.21
Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem.
Ám 5.22
Amikor áldozatot mutattok be ételáldozataitokat nem szívlelhetem, hizlalt állataitokat látni sem szeretem.
Ám 5.23
Vigyétek előlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom!
Ám 5.24
Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság.
Ám 5.25
Hoztatok-e nekem étel- és véresáldozatokat negyven éven át a pusztában, ó Izrael háza?
Ám 5.26
Vihetitek majd Szakkut királyotokat és isteneteket, Keván csillagistent, akit ti csináltatok magatoknak,
Ám 5.27
mert száműzlek benneteket, túl Damaszkuszon - mondja az Úr - a Seregek Ura az ő neve.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages