Ez 48

Full text search

Ez 48
Ez 48.1
A törzsek neve a következő: az északi határtól Hetlon irányában Hamat bejárójáig, Hacar-Enánig, Damaszkusz határa északon, Hamat mentén: a föld az övé legyen a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Dáné egy rész.
Ez 48.2
Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Áseré egy rész.
Ez 48.3
Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Naftalié egy rész.
Ez 48.4
Naftali határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Manasszéé egy rész.
Ez 48.5
Manassze határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Efraimé egy rész.
Ez 48.6
Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Rubené egy rész.
Ez 48.7
Ruben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Júdáé egy rész.
Ez 48.8
Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen az a rész, amelyet el kell különítenetek, huszonötezer mérték széles és hosszú, mint minden más részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig, s ennek közepén legyen a szentély.
Ez 48.9
Az a rész, amelyet az Úr számára el kell különítenetek, huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles legyen.
Ez 48.10
A papok szent része a következő legyen: hosszúsága északon huszonötezer mérték, szélessége nyugaton tízezer mérték, szélessége keleten tízezer mérték, hosszúsága délen huszonötezer mérték, s az Úr szentélye legyen a közepén.
Ez 48.11
Ez azoké a papoké legyen Cádok fiai közül, akik kitartottak szolgálatomban, és nem tévedtek meg, amint megtévedtek a leviták, amikor Izrael fiai tévelyegtek.
Ez 48.12
Ez az ő részük legyen az ország legszentebb részéből, a leviták területe mellett.
Ez 48.13
De a levitáké is legyen akkora, mint a papok része: területük legyen huszonötezer mérték hosszú és tízezer széles - a teljes hosszúság huszonötezer, a szélesség tízezer.
Ez 48.14
Ebből ne adjanak el semmit sem, ne is cseréljék el, s az ország adományát nem ruházhatják át másra, mert az az Úrnak van szentelve.
Ez 48.15
Az ötezer mérték, ami megmarad szélességben a huszonötezer mértékből, mint nem szent terület, a városé legyen, szolgáljon lakóhelyül és legelőül. Középen legyen a város.
Ez 48.16
A méretei ezek legyenek: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték, a déli oldalon négyezer-ötszáz mérték, a keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték, a nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték.
Ez 48.17
A város legelője észak felé kétszázötven mérték, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven, nyugat felé kétszázötven legyen.
Ez 48.18
Ami pedig fennmarad a szent terület hosszában, tízezer mérték keletre és tízezer nyugatra a szent terület hosszában, ennek termése a város munkásainak szolgáljon eledelül.
Ez 48.19
A városban Izrael minden törzsében dolgozzanak.
Ez 48.20
Az egész terület huszonötezerszer huszonötezer mértéknyi négyzet legyen. Ezt különítsék el a szent város tulajdonaként.
Ez 48.21
Ami megmarad, a fejedelemé legyen, a szent terület és a város külső területe mindkét oldalán, a huszonötezer mértéknyi fenntartott terület hosszában, keletre a keleti határ felé, továbbá nyugatra a huszonötezer mérték hosszában a nyugati határ felé - a fejedelemé párhuzamosan a többi részekkel. Középen legyen a szent terület és a templom szentélye.
Ez 48.22
A leviták tulajdonától és a város tulajdonától, ami a fejedelem birtoka közepén van, a Júda határai és Benjamin határai közötti terület a fejedelemé legyen.
Ez 48.23
A többi törzs számára a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjaminé egy rész.
Ez 48.24
Benjamin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Simeoné egy rész.
Ez 48.25
Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Isszacháré egy rész.
Ez 48.26
Isszachár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Zebuluné egy rész.
Ez 48.27
Zebulun határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Gádé egy rész.
Ez 48.28
Gád határa mellett a déli oldalon dél felé a határ haladjon Tamártól a kádesi Meriba vizéig, a folyóig, amely a Nagy Tengerbe ömlik.
Ez 48.29
Ez az a föld, amelyet föl kell osztanotok Izrael törzsei között, ez lesz az osztályrészük - mondja az Úr, az Isten.
Ez 48.30
Ezek legyenek a város kijáratai: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték.
Ez 48.31
A város kapui Izrael törzseinek nevét viseljék. A három északi kapu: egy Ruben kapuja, egy Júda kapuja, egy Lévi kapuja.
Ez 48.32
A keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: Egy József kapuja, egy Benjamin kapuja, egy Dán kapuja.
Ez 48.33
A déli oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Simeon kapuja, egy Isszachár kapuja, egy Zebulun kapuja.
Ez 48.34
A nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Gád kapuja, egy Áser kapuja, egy Naftali kapuja.
Ez 48.35
A teljes kerület tizennyolcezer mérték. A város neve ezentúl ez lesz: „Az Úr ott van.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages