Iz 7

Full text search

Iz 7
Iz 7.1
Júda királyának, Acháznak uralkodása idején, aki Jotamnak, Uzija fiának volt a fia, felvonult Jeruzsálem ellen Arám királya, Razon és Remaljahu fia, Pekach, Izraelnek a királya, hogy ostrom alá fogják, de nem tudták bevenni.
Iz 7.2
Hírül vitték ezt Dávid házának s jelentették: „Arám már Efraimban táborozik.” Erre úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől.
Iz 7.3
De az Úr azt mondta Izajásnak: „Menj el Acházhoz fiaddal, Seár-Jasubbal együtt. Ott találkozhatsz vele a Felső-tó vízvezetékének a végénél, a Kalló-mezőre vezető úton.
Iz 7.4
És ezt mondd majd neki: Vigyázz, őrizd meg nyugalmadat és ne félj! Ne remegjen a szíved ennek a két fadarabnak füstölgő zsarátnokától,
Iz 7.5
és attól, hogy Arám, Efraim és Remaljahu fia elvesztésedre szövetkeztek, mondván:
Iz 7.6
Vonuljunk fel Júda ellen, hadd reszkessen, aztán ragadjuk magunkhoz, és tegyük meg Tabeel fiát királyává.
Iz 7.7
Ezt mondja az Úr: Nem következik ez be és nem így lesz,
Iz 7.8a
hanem Damaszkusz csak Arám fővárosa marad, Razon meg Damaszkusz feje.
Iz 7.9a
Szamaria csak Efraim fővárosa marad, Remaljahu fia meg Szamaria feje.
Iz 7.8b
Még hatvanöt esztendő, és Efraimot úgy szétszórják, hogy nem lesz többé nép.
Iz 7.9b
Bizony, ha nem hisztek, nem maradtok meg.
Iz 7.10
Az Úr újra szólt Acházhoz. Azt mondta:
Iz 7.11
„Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.”
Iz 7.12
De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat.”
Iz 7.13
Erre a próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek?
Iz 7.14
Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.
Iz 7.15
Aludttej és méz lesz a tápláléka, míg meg nem tanulja elvetni, ami gonosz, és a jót választani.
Iz 7.16
Mert mielőtt ez a gyermek még megtanulná, hogy ami gonosz, azt elvesse, és a jót válassza, pusztává lesz az az ország, amelynek két királya most rettegésben tart.
Iz 7.17
Rád, népedre és atyád házára olyan napokat hoz majd az Úr, amilyenek nem voltak, amióta Efraim elszakadt Júdától, [csak Asszíria királya (idején)].”
Iz 7.18
Azon a napon az Úr füttyszóval elhívja majd Egyiptomból, a Nílus vidékéről a legyeket, és Asszíria földjéről a méheket.
Iz 7.19
El is jönnek, és megtelepszenek a meredek völgyekben, a sziklák hasadékaiban, minden bozótban és minden legelőn.
Iz 7.20
Azon a napon az Úr leborotválja majd a Folyamon túlról bérelt borotvával, azaz Asszíria királya által a fejet és a test szőrét, sőt a szakállt is elveszi.
Iz 7.21
Azon a napon mindenki csak egy fejőstehenet és két juhot tart.
Iz 7.22
És a tej bősége miatt, amit adnak, aludttej és méz lesz mindenkinek a tápláléka, aki csak életben marad ebben az országban.
Iz 7.23
Azon a napon minden helyet, ahol ezer ezüstöt érő ezer szőlőtő állt, bojtorján ver föl és gaz.
Iz 7.24
Nyíllal és íjjal lép be oda az ember, mert az egész ország csupa bojtorján s gaz lesz.
Iz 7.25
A hegyoldalakra, amelyeket kapával szoktak megkapálni, senki sem megy föl, annyira fél majd a bojtorjántól és a gaztól. Valamennyi a barmok legelőjévé lesz és juhok járnak rajta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages