Oz 9

Full text search

Oz 9
Oz 9.1
Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hűtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérűn.
Oz 9.2
Szérű, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja őket.
Oz 9.3
Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni, Asszíriában esznek majd tisztátalan étket.
Oz 9.4
Nem áldoznak többé bort az Úrnak, nem mutatják be neki áldozataikat. Kenyerük olyan lesz, mint a gyászolók kenyere, tisztátalanná válnak, akik esznek belőle. Kenyerük csak őket táplálja, az Úr házába nem vihetik be.
Oz 9.5
Mit tesztek majd az ünnepnapon, az Úr ünnepének napján?
Oz 9.6
Lám, már útnak indultak a pusztulás elől. Egyiptom gyűjti egybe, Memfisz temeti el őket. Ezüstkincseiket a csalán örökli, sátraikat belepi a tövis.
Oz 9.7
Elérkeznek a megtorlás napjai, elérkeznek a visszafizetés napjai! Izrael így válaszol: „Bolond a próféta, eszét vesztette a lélek embere!” Igen, mert sok a bűnöd, s nagy a gyűlölködés.
Oz 9.8
Efraim a próféta sátrát kémleli, tőrt vetnek neki minden útján, gyűlölködés lakik Istenének házában.
Oz 9.9
Teljesen megromlottak, mint Gibea napjaiban: az Úr megemlékezik gonoszságukról, megtorolja bűneiket.
Oz 9.10
Mint szőlőfürtöt a pusztában, olyannak találtam Izraelt, atyáitokat meg olyannak láttam, mint az első füge a fán; de ők Baal-Peorba érkezve gyalázatra adták magukat; utálatra méltók lettek, mint az, amit szerettek.
Oz 9.11
Mint a madár, elszáll Efraim dicsősége; nem lesz többé születés, terhesség, foganás.
Oz 9.12
Ha nevelnek is fiakat, elveszem tőlük meglett koruk előtt. Ó, jaj lesz nekik, ha elhagyom őket!
Oz 9.13
Efraim, úgy látom, mint a mezőn ültetett fát; Efraim megölni viszi majd a gyermekeit.
Oz 9.14
Adj nekik, Uram! Mit adsz nekik? Adj nekik meddő méhet és kiapadt emlőket!
Oz 9.15
Minden gonoszságuk előtűnt Gilgálban - ott gyűlöltem meg őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem többé őket. Lázadó minden fejedelmük.
Oz 9.16
Lesújtják Efraimot, gyökerei kiszáradnak, nem terem gyümölcsöt. Ha születik is gyermekük, halállal sújtom méhük gyümölcsét.
Oz 9.17
Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá; tévelyegni fognak a nemzetek között.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages