Sir 0

Full text search

Sir 0
Sir 0.1
Sok és jelentős (tanítást) ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták
Sir 0.2
és a többi utánuk következő (író),
Sir 0.3
akik miatt meg kell dicsérni Izraelt műveltségéért és bölcsességéért.
Sir 0.4
De ne csak jártasságra tegyenek szert benne, akik (héber nyelven) el tudják olvasni,
Sir 0.5
hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is előbbre segítse,
Sir 0.6
élőszó és írás útján.
Sir 0.7
Ezért határozta el Jézus, a nagyapám - miután behatóan foglalkozott
Sir 0.8
a Törvénnyel,
Sir 0.9
a Prófétákkal
Sir 0.10
és az atyáktól ránk maradt többi írással,
Sir 0.11
s elegendő ismeretre tett szert -,
Sir 0.12
hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja.
Sir 0.13
Így, aki ezt kedvvel és szeretettel elsajátítja,
Sir 0.14
egyre gyarapodhat a törvény szerint való élet útján.
Sir 0.15
Most hát arra kérlek benneteket,
Sir 0.16
hogy fogjatok hozzá az olvasáshoz
Sir 0.17
jóakarattal és figyelemmel.
Sir 0.18
De legyetek elnézők,
Sir 0.19
ha a - különben gondos - fordítás kifejezései
Sir 0.20
itt-ott nem elég tökéletesek.
Sir 0.21
Hiszen nem mindegy,
Sir 0.22
hogy az ember valamit héber eredetiben olvas-e, vagy más nyelvre lefordítva.
Sir 0.23
Nemcsak ez a könyv,
Sir 0.24
hanem a Törvény, a Próféták,
Sir 0.25
és a többi írás is
Sir 0.26
nem csekély eltérést mutat, ha (eredeti) nyelvükön olvassuk őket.
Sir 0.27
Nos, amikor Euergetesz király uralkodásának 38. esztendejében
Sir 0.28
Egyiptomba mentem, és az ő idejében ott tartózkodtam,
Sir 0.29
egy nem csekély műveltségre valló művet találtam.
Sir 0.30
Ezért szükségesnek tartottam, hogy magam is fáradságot vegyek és gondot fordítsak ennek a könyvnek a lefordítására.
Sir 0.31
Pihenést nem ismerve nagy buzgalommal ráadtam fejemet
Sir 0.32
ebben az időben,
Sir 0.33
hogy végére járjak a dolognak és kiadjam a könyvet
Sir 0.34
azok számára is, akik idegenben bele akarnak mélyedni,
Sir 0.35
és akik föltették magukban, hogy a törvény szerint élnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages