Zsolt 37

Full text search

Zsolt 37
Zsolt 37.1
(Dávidtól.) Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket,
Zsolt 37.2
mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldellő növény.
Zsolt 37.3
Remélj az Úrban és tedd a jót, akkor megmaradsz földeden és biztonságban élsz.
Zsolt 37.4
Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait.
Zsolt 37.5
Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd.
Zsolt 37.6
Becsületed felragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a fényes nappalt.
Zsolt 37.7
Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel,
Zsolt 37.14c
hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét.
Zsolt 37.8
Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél!
Zsolt 37.9
Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet.
Zsolt 37.10
Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé, keresed helyét, és sehol sem találod.
Zsolt 37.11
A szelídek ellenben uralják a földet, és élvezik a béke teljességét.
Zsolt 37.12
Az istentelen ártó tervet sző az igaz ellen, csikorgatja ellene a fogát.
Zsolt 37.13
Az Úr azonban kineveti őt, mert látja már, amint napja kél.
Zsolt 37.14ab
A bűnösök kardot rántanak s íjat feszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár.
Zsolt 37.15
De kardjuk saját szívükbe hatol, s nyilaikat széttördelik.
Zsolt 37.16
Jobb a kevés, amit az igaz bír, mint a bűnös nagy gazdagsága.
Zsolt 37.17
Mert a bűnös karja eltörik, ám az igazat az Úr támogatja.
Zsolt 37.18
Az igazak életére gondja van az Úrnak, örökségük megmarad örökre.
Zsolt 37.19
A csapás napjaiban nem vallanak szégyent, éhínségben táplálékhoz jutnak.
Zsolt 37.20
Ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk, az Úr ellenségei, mint a mezők virága, elhervadnak, s eltűnnek, akár a füst.
Zsolt 37.21
Az istentelen kölcsönkér s nem adja meg, a jó megértéssel telve ajándékoz.
Zsolt 37.22
Akiket megáld az Úr, birtokolják a földet, s akiket megátkoz, azok megsemmisülnek.
Zsolt 37.23
Az Úr biztosítja az ember lépteit, akinek útjában tetszését leli.
Zsolt 37.24
Ha megbotlik is, de nem esik el, mert az Úr megfogja kezét.
Zsolt 37.25
Fiatal voltam, most öreg vagyok, de sohase láttam, hogy elhagyott lett az igaz, vagy, hogy gyermekei kenyeret koldultak.
Zsolt 37.26
Ő mindig megértő és kész kölcsönadni, ezért gyermekei áldásban részesülnek.
Zsolt 37.27
Hagyd el a rosszat és tedd a jót, akkor megmaradsz mindörökre.
Zsolt 37.28
Mert az Úr az igazságosságot szereti és nem hagyja el soha szentjeit. Az álnokok örökre megsemmisülnek, a gonoszok nemzetsége elpusztul.
Zsolt 37.29
Ám az igazak birtokolják a földet, és ott laknak mindörökre.
Zsolt 37.30
Az igaznak szája bölcsességet szól, nyelve azt hirdeti, ami helyes.
Zsolt 37.31
Istennek törvényét a szívében hordozza, ezért lépései nem ingadozók.
Zsolt 37.32
A gonosz leselkedik az igazra, s annak elvesztésén fáradozik.
Zsolt 37.33
De az Úr nem adja kezére, s nem találja bűnösnek, ha majd ítélőszéke elé áll.
Zsolt 37.34
Bízzál az Úrban és kövesd az útját,
Zsolt 37.40b
ő megőriz a gonosztól s ő felemel, hogy tiéd legyen a föld, és elégtétellel lásd a gonosz pusztulását.
Zsolt 37.35
Láttam a bűnöst: büszkén fennhéjázott, mint a Libanon cédrusa, fenn hordta a fejét.
Zsolt 37.36
Ám, amikor újra arra jártam, nem volt többé, kerestem, de sehol sem találtam.
Zsolt 37.37
Nézd az ártatlant, tekints az igazra, a békesség emberének új nemzedéke támad!
Zsolt 37.38
A bűnösök ellenben elpusztulnak, a gonoszok hada elenyészik.
Zsolt 37.39
Az igazaknak az Úr ad szabadulást, ő a védelmük a szükség idején.
Zsolt 37.40
Segítőjük az Úr és szabadítójuk, és fenntartja éltüket, mivel nála keresnek menedéket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages