Ottave rime

Full text search

Ottave rime (ol.) a. m. nyolcas szak, v. stanza, az olasz lirai és epikus költészetnek egyik fő formája. Nyolc (10-11 tagu) sorgól áll, melyek közül a 6 elsőn egy keresztrím vonul végig: ababab, a két utolsót pedig párrím foglalja össze: cc. Ez okozza, hogy a strófa nem középen válik két felé, ellenkezőleg az 5. és 6. sor a 4 első sorra csap vissza, s csak a 2 utolsó sor önállósul a többitől, itt van a szak pointeje. A 6 első sor adja a tárgyat, elbeszél stb., a két utolsó reflexiókat fűz hozzá, befejezi a gondolatot, vagy új fordulatba kezd. Mint epikai forma, világirodalmi jelentőségü; O.-ban van irva Tasso Megszabadított Jerzuzsáleme, Ariosto Őrjöngő Lórántja, a portugál Cemoes Lusiádája, Wieland Oberonja (kissé szabadabb szerkezettel), nálunk Arany Bolond Istókja. Az u. n. sziciliai stanza 8 során egyazon keresztrím vonul végig (az utolsó két sor ríme is: ab). Az angol eredetü Spenserstanza 9 soru, ríme: ababb cbcc, végsora 1 lábbal hosszabb a többinél; ebben irta Spenser Tündérkirálynőjét és Byron Childe Haroldját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages