bűntudat

Full text search

bűntudat: az elkövetett ® bűnért való felelősség tudata. Az ÓSz-ben a démonokban való hit kiküszöbölésével a felelősségtudat oly mértékben megerősödött Izr.-ben, mint sehol máshol a szomszédos népek körében. Így kialakulhatott a ~, de ezt elsősorban nem a ® büntetéstől való félelem keltette fel, hiszen Izr.-ben régóta ismerték azt a nyugtalanságot, amelyet a rossz lelkiismeret idéz elő (Ter 3; 1Sám 15,13; 24,6; 2Sám 24,10), jóllehet a ’lelkiismeret’-re nem volt szavuk. Az egyéni felelősségérzet néha olyan mérvűvé fokozódott, hogy szívesen vállalták a büntetést, nehogy az egész közösségnek kelljen szenvednie (24,17). – Ezt a személyes felelősségérzetet a próf.-k még tovább erősítették, amikor hangoztatták, hogy az emberek egyéni vétkeikkel a közösség ellen is vétkeznek, és az egész népre bajt hoznak. A közösség érdekének tudata fokozta a személyes felelősséget, a próf.-k azt saját személyükben is vállalták (Iz 6,5; Jer 1,17; 15,19 kk.; 17,16; 20,8–11; Ez 2,6; 33,7 kk. stb.). A bűnbánati zsoltárok, valamint Iz 58 (böjt) és Zak 7 tanúsítják: mennyire komolyan vették Izr. fiai kötelezettségeiket. Felfogásuknak abban is szerepe volt, hogy a kultusz odáig ne süllyedjen, hogy csupán jóvátételt nyújtó cselekményt, a bűn ellenében kijáró teljesítményt lássanak benne. A fogság után az egyes törv.-ek áthágása és az ennek elkerülésére való törekvés került előtérbe. Ennek következtében elterelődött a figyelem a törv.-hozóról és a hozzá való viszonyról, de egyszersmind arról is, hogy a bűn totális „fogságot” idéz elő. A késői zsidóságban ez tovább fokozódott: újra előtérbe került az a felfogás, amely szerint az ember teremtett voltából következően esendő, s hogy a rosszra való hajlamot az ember a maga erejéből is leküzdheti, ha jótetteket (egyéni teljesítmény!) visz végbe. Ugyanakkor a szt. Istennél való totális „eladósodás”-ra vonatkozó felfogás azt is lehetővé tette, hogy felmerüljön a gondolat: elegendő számú érdemszerző tett Isten büntetését elháríthatja, sőt Istentől jutalmat érdemelhet ki. Így a „teljesítmény”-nek, amibe olykor a megtérést is beleértették (® bűnbánat) fölébe került a ~ és annak tudata, hogy az Istennel való jó viszonyt helyre kell állítani. Ám az Isten haragjától való félelmet így nem tudták leküzdeni, állandó bizonytalanságban éltek, hogy megfelelő volt-e az elégtétel, amit nyújtottak.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me