gyász

Full text search

gyász: Ha haláleset fordult elő (Ter 37,29 kk.; Mt 9,15; 1Tesz 4,13), v. valami nagy baj szakadt az egyes emberre (Jób 1,20; 2,11), ill. az egész népre (Jo 1,8 kk.; Jer 6,26), esetleg a bűneiket bánták (Ezd 9,3 kk.; 1Kor 5,2), K-en ez sose maradt (sőt Sir 38,16 kk. szerint nem is maradhatott) pusztán belső érzés, hanem külsőleg is meg kellett nyilvánulnia. Azok a szt.-írók, akik az ítéletre akartak figyelmeztetni, ~t hirdettek (Ám 5,16 kk.; Lk 6,25; Jak 4,9; Jel 18); akik viszont az üdvösséget hirdették, ® vigasztalást ígértek a gyászolóknak (Iz 61,2 kk.; Mt 5,4; Jn 16,20 kk.). – Síráson és jajgatáson kívül Izr. fiai úgy nyilvánították ki ~ukat, hogy megszaggatták ruháikat (Ter 37,29.34; ÓSz passim; Mt 26,65), levetették (szokásos) öltözéküket (Ez 26,16; Jón 3,6), leoldották a kendőt v. a turbánt amivel körülcsavarták a fejüket (Lev 21,10; Ez 24,17.23), hogy a hajuk szabadon maradt (Lev 10,6; 13,45; 21,10), levetették sarujukat (2Sám 15,30; Ez 24,17.23) és ~ruhába, zsákba öltöztek (Ter 37,34; ÓSz passim; Mt 11,21; Jel 11,3; ® öltözet); nem mosták ki a ruhájukat (2Sám 19,25), elhanyagolták egész külsejüket: nem mosták meg a lábukat (19,25), nem kenték be olajjal a testüket (14,2; Dán 10,3), nem gondozták a szakállukat (2Sám 19,25); nem ettek v. nem ittak (1Sám 31,13; 2Sám 1,12; 3,35; 12,16; Neh 9,1; Jud 8,6; Eszt 4,3; 1Mak 3,47; Dán 9,3; Jo 1,14; 2,15), de legalábbis jobb ételt v. italt nem vettek magukhoz (Dán 10,3); port v. hamut hintettek a fejükre (Józs 7,6; ÓSz passim; Mt 11,21; Jel 18,19); befödték a fejüket (2Sám 15,30; 19,43; Eszt 6,12; Jer 14,3 kk.); eltakarták a szájukat és a szakállukat (Lev 13,45; Ez 24,17.23; Mik 3,7). Kifejező mozdulatokkal is jelezték ~ukat: a mellüket verték v. ütögették a csípőjüket (Iz 32,12; Jer 31,19), kitéptek egy-egy szálat a hajukból v. a szakállukból (Ezd 9,3), esetleg le is nyírták a hajukat, szakállukat (Jób 1,20; Iz 22,12; Jer 7,19; 16,6; 41,5; Ám 8,10; Mik 1,16) és bevagdosták magukat (Jer 16,6; 41,5; 47,5). Ezeket a szokásokat zömükben a környező népek is ismerték. – A ~ rendszerint egy hétig tartott (Ter 50,10; 1Sám 31,13; 1Krón 10,12; Jud 16,29; Sir 2,10), de olykor, ha nagyon tekintélyes személy halt meg, 30 napig is eltarthatott (Szám 20,30: Áron; MTörv 34,18: Mózes). Jákob halálakor a 70 napból (Ter 50,3) 40 a bebalzsamozásra esett, maga a ~ tehát 30 napos volt. ® böjt, ® halottkultusz, ® halottsiratás.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me