kard

Full text search

kard: 1. Közelharcban támadófegyverként (® fegyverek) Izr. fiai a keskeny, hosszú és legtöbbször kétélű ~ot és a rövid, háromélű tőrt használták (a héb.-ben mindkettőre ugyanaz a hereb szó utal). Mind a ~, mind a tőr markolatát olykor művészien kimunkálták. Pengéje lehetett egyenes is, görbe is; a görbe ~ idővel dísz~, ill. uralkodói jelvény lett. A tőrt az övben, a ~ot hüvelyben viselték, ill. tartották. Lachisban találtak egy felirattal ellátott ~ot, amelyet Izr. fiai közül használt valaki; Úrból arany~ is ismeretes. A héb.-ben a ~nak ’szája’ is lehetett (® száj), így ’falhatott’, azaz pusztíthatott is (pl. Józs 10,28: a héb. eredetiben; a magyar fordításban az öldöklést rendszerint a ~élre hány fejezi ki). Így a ~ a háborút is jelképezheti; ilyen értelemben olykor együtt szerepel a pestissel v. a vadállattal (pl. Lev 26,25 kk.). Jer 46,10: Jahve ~ja jóllakik az ellenséggel és megrészegül vérüktől. A messiási kor békéjét bemutató szövegekben ekevasat kovácsolnak a ~ból (Iz 2,4; Mik 4,3); ennek fordítottja: a végső időkben bekövetkező ítélet a leírásához szolgál eszközül (Jo 4,10: „öntsetek kardot az ekevasból”). – Az ÚSz-ben János látomásában (Jel 1,16) az Emberfia szájából kétélű ~ tör elő; 2,16: „harcba szállok vele számnak kardjával”; 19,10: az Ige a szájából előtörő éles ~dal sújt le a nemzetekre. – 2. Tüzes ~, lángpallos. Ter 3,24: Isten azután, hogy elűzte onnan az embert, az Éden kertjétől K-re odaállította a ® kerubokat és „a tüzes ~ot”, hogy őrizzék az ® élet fájához vezető utat. A népi képzeletben úgy él, hogy a kerubok kezében volt tüzes ~, de a kerub és a tüzes ~ (szó szerint ’a lángja’) 2 külön tényező a szövegben. Nehéz megfejteni, valójában mit akar a tüzes ~ jelenteni. Némelyek arra a villámra hivatkoznak, amelyet az asszír istenek tartanak a kezükben; a Bibliában azonban nem villám szerepel, hanem ~. Több figyelmet érdemel az a föltevés, amely Jahve ~jára épít; ez ui. eléggé önállóan szerepel a próf.-i szövegekben (Iz 34,5; Jer 46,10; Ez 21,14; Szof 2,12 kk.); a ’láng’, a ’tűz’ lehet utalás ennek a ~nak villanására. M. A. van den Oudenrijn a ® szeráfokkal hozza a ’láng’-ot, a ’tűz’-et kapcsolatba, akiknek a neve az ’égni’ jelentésű héb. szóból származik, s arra gondol, hogy a kerubokból álló őrségnek szeráf „parancsnoka” volt, akinek a neve lehetett: ’a ~ lángja’.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me