nazír

Full text search

nazír (héb. ’elkülönített, fölszentelt’): Istennek szentelt ember. Eredetileg föltehetően olyan valaki, akit mint a próf.-kat (vö. Ám 2,11) Isten kiválasztott, hogy különleges módon is hozzá tartozzon, és ezért bizonyos dolgokat meg kellett tartania (Bír 13,14; Ám 2,11 kk.: nem ihatott bort; a Bír szerint a jövendő ~ anyjára is vonatkozott ez a tilalom terhessége ideje alatt; 13,5; 1Sám 1,11: nem volt szabad a haját levágni). Sámson ~t (Bír 13,5.7.14) roppant testi erő jellemezte (16,17.19.28 kk.), és a Lélektől indíttatva népe szabadítójaként lépett föl (vö. 15,3). Hogy József (Ter 49,26 és MTörv 33,16) a szó szűkebb értelmében ~nak nevezhető-e, az kétséges. Később a nazireátus törv.-ekkel szabályozott (Szám 6,1–21) intézményes formát öltött; a ~ fogadalmat tett, amely rendszerint csak egy időre kötelezte (vö. 1Mak 3,49; ApCsel 18,18; 21,23 és talán Siral 4,7); a Misna 30 napban határozta meg a szokásos fogadalmi időt. A Szám 6,3 kk. szerint a ~nak a szőlő élvezetétől is tartózkodnia kellett; ezenkívül vigyáznia kellett, nehogy halottat érintve tisztátalanná váljon; ha véletlenül mégis halotthoz ért, akkor fogadalmát meg kellett újítania (6,9–12). Amikor a fogadalmi idő lejárt, különféle áldozatokat kellett bemutatnia és levágott haját el kellett égetnie; az áldozatok költségeit más is átvállalhatta (ApCsel 21,23–26). A ~ bárhol letehette a fogadalmat (18,18), de az áldozat miatt csak Jeruzsálemben a Templomban kaphatott felmentést. Nők is tehettek ~ fogadalmat (Szám 6,2; ZsidHáb 2,313). Az ÚSz-ben Keresztelő János mutatja a karizmatikus kiválasztottság vonásait.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me